Warmińsko-Mazurskie

Gepardy Biznesu 2012 województwa warmińsko-mazurskiego według wzrostu wartości rynkowej

Spośród 771 przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Gepard Biznesu 2012 uzyskały 123 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2011-2012 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się Agro – Plus Sp. z o.o., MKL Sp. z o.o. i  Kompakt Sp. z o.o. PPHU.

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2011 – marzec 2012 w lipcu 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2010 -2012 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 32 817 takich przedsiębiorstw i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2011 i 2012.

Wartość rynkową 32 817 firm na ostatni dzień roboczy marca 2011 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To największa tego typu analiza w Polsce.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2011 r.: 15,86.
C/WK w marcu 2011 r.: 1,61.

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Sposób liczenia wartości rynkowej firm i jej dynamiki przedstawiony jest w poniższej tabeli na przykładzie spółki Black Point Group sp. z o.o. we Wrocławiu.
Wyniki finansowe Black Point Group sp. z o.o. we Wrocławiu
Rok 2010 2011
Zysk netto (w tys. zł) 57 105,6
Kapitał własny (w tys. zł) 436 646,9
Wartość księgowa (w tys. zł) 493 752,5
     
Wskaźniki giełdowe    
C/Z  marzec 2011 15,86  
C/Wk  marzec 2011 1,61  
C/Z marzec  2012 9,23  
C/Wk marzec  2012 1,22  
     
Wartość rynkowa w marcu 2011 (w tys. zł) według C/Z 904,3  
Wartość rynkowa w marcu 2011 (w tys. zł) według C/Wk 793,8  
Suma wartości rynkowej w marcu 2011 z 2 wskaźników (w tys. zł) 1698,0  
Wartość rynkowa w marcu 2011 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 849,0  
     
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 975  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 918  
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) 1893  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia 946,3  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2011 r. do marca 2012 r. (w proc.) 11,5  

 Spośród 771 przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Gepard Biznesu 2012 uzyskały 123 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2011-2012 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się Agro – Plus Sp. z o.o., MKL Sp. z o.o. i  Kompakt Sp. z o.o. PPHU.

 

Cały ranking jest pod adresem:

http://businessnow.pl/1511,gepardy-biznesu-2012-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-wedlug-wzrostu-wartosci-rynkowej.html

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *