Zachodniopomorskie

Gepardy Biznesu 2012 województwa zachodniopomorskiego według wzrostu wartości rynkowej

Spośród 1476 przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Gepard Biznesu 2012 uzyskały 274 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2011-2012 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się Alfa Art Sp. z o.o.,  Red Cargo Sp. z o.o. i  Dancook Sp. z o.o.

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2011 – marzec 2012 w lipcu 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2010 -2012 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 32 817 takich przedsiębiorstw i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2011 i 2012.

Wartość rynkową 32 817 firm na ostatni dzień roboczy marca 2011 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To największa tego typu analiza w Polsce.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2011 r.: 15,86.
C/WK w marcu 2011 r.: 1,61.

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Sposób liczenia wartości rynkowej firm i jej dynamiki przedstawiony jest w poniższej tabeli na przykładzie spółki Black Point Group sp. z o.o. we Wrocławiu.
Wyniki finansowe Black Point Group sp. z o.o. we Wrocławiu
Rok 2010 2011
Zysk netto (w tys. zł) 57 105,6
Kapitał własny (w tys. zł) 436 646,9
Wartość księgowa (w tys. zł) 493 752,5
     
Wskaźniki giełdowe    
C/Z  marzec 2011 15,86  
C/Wk  marzec 2011 1,61  
C/Z marzec  2012 9,23  
C/Wk marzec  2012 1,22  
     
Wartość rynkowa w marcu 2011 (w tys. zł) według C/Z 904,3  
Wartość rynkowa w marcu 2011 (w tys. zł) według C/Wk 793,8  
Suma wartości rynkowej w marcu 2011 z 2 wskaźników (w tys. zł) 1698,0  
Wartość rynkowa w marcu 2011 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 849,0  
     
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 975  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 918  
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) 1893  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia 946,3  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2011 r. do marca 2012 r. (w proc.) 11,5  

Spośród 1476 przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Gepard Biznesu 2012 uzyskały 274 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2011-2012 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się Alfa Art Sp. z o.o.,  Red Cargo Sp. z o.o. i  Dancook Sp. z o.o.

 

Cały ranking pod adresem:

http://businessnow.pl/1500,gepardy-biznesu-2012-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-wedlug-wzrostu-wartosci-rynkowej.html

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *