Artykuły

Kredyty dla MSP z zabezpieczeniem w Grupie SGB

Banki Spółdzielcze grupy SGB jako jedyne w kraju oferują  możliwości zabezpieczenia kredytu dla sektora MSP nawet do 80%, z zastosowaniem gwarancji de minimis PLUS. Pierwszy tego typu kredyt obrotowy w Polsce został udzielony w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie, który jest członkiem SGB.

 
Banki Spółdzielcze SGB jako pierwsze oferują swoim
klientom gwarancję de minimis PLUS.
De minimis PLUS to 80% zabezpieczenia kredytu obrotowego.
Najprostsze i najlepsze zabezpieczenie spłaty kredytu dla MŚP.
W tej chwili jako pierwsi na rynku możemy zaoferować
naszym klientom nową, jeszcze bardziej korzystną formę
zabezpieczeń w postaci gwarancji de minimis PLUS
(PLD PLUS).
Jest to połączenie gwarancji i poręczenia: gwarancji
de minimis BGK i poręczenia funduszy poręczeniowych
PLD PLUS, które dają aż 80% zabezpieczenia spłaty kapitału
kredytu obrotowego dla MŚP (w tym 60% gwarancja
BGK i 20% poręczenie funduszu). Gwarancja de minimis
PLUS jest udzielana na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy
i w odniesieniu do kredytów nie przekraczających 1 mln zł.
Dla przedsiębiorcy, który uzyska gwarancję do 31 grudnia
2013 r. za pierwszy roczny okres nie pobiera się opłat od
gwarancji, a od 1.01.2014 r. opłata będzie wynosić 0,5%
kwoty gwarancji, natomiast stawka za poręczenie wynosi
1,99%, co daje łączny roczny koszt PLD PLUS w wysokości
0,49% w 2013 r. i 0,87% w następnych latach.
Formalności związane z jej uzyskaniem realizowane są
bezpośrednio w banku kredytującym, w związku z czym klient
może uzyskać środki na finansowanie bieżącej działalności
nawet w ciągu jednego dnia.
Istotnym jest, że gwarancja de minimis PLUS jest
dostępna również dla przedsiębiorcy mającego krótką
historię kredytową (start up) lub nie posiadającego
wystarczającego zabezpieczenia.
Do lipca 2013 r. program jest realizowany pilotażowo
w województwach: zachodniopomorskim i pomorskim,
przy udziale Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej
i dwóch fundusz y poręczeniowych oraz BGK.
W województwie zachodniopomorskim uczestnikiem
pilotażu jest Zachodnio-pomorski Regionalny Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie, natomiast
w województwie pomorskim Pomorski Regionalny Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Po zakończeniu programu pilotażowego
produkt de minimis PLUS (PLD PLUS) będzie
dostępny na terenie całego kraju.
Jesteśmy firmą działającą w sektorze budowlanym.
Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem dachów dla
domów jednorodzinnych od projektu po wykonanie.
W tej branży występuje sezonowość. Do tej pory
zdarzało się, że musieliśmy rezygnować z zamówień
z powodu trudności z uzyskaniem kredytów obrotowych,
a szczególnie z ich zabezpieczeniem.
– Branża budowlana w Polsce notuje w tej chwili
spowolnienie. Czy odczuwa pan jego skutki?
Na brak zamówień nie możemy narzekać. Nasi klienci
polecają nas swoim znajomym, a pozytywne rekomendacje
są dla nas najlepszą gwarancją sukcesu.
– W jaki sposób udaje wam się prześcignąć konkurencję?
Wiele lat temu zaczynaliśmy od tradycyjnych metod
produkcji, prace wykonywane były mozolnie i zabierały
dużo czasu. W tej chwili produkcja i przygotowanie
materiałów są niemal całkowicie zautomatyzowane.
Inwestujemy w narzędzia, które zwiększają wydajność
i precyzję pracy. Jednak na to potrzebne są środki.
Wiosną tego roku Banki Grupy SGB, jako jedne z pierwszych na rynku,
zaoferowały klientom z sektora MŚP portfelową linię gwarancyjną de minimis
(PLD), stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytów obrotowych. Z aktualnych
danych wynika, że już 203 klientów naszej Grupy skorzystało z tej oferty.
PLD PLUS z pewnością jest najprostszym,
najtańszym i najlepszym zabezpieczeniem spłaty
kredytu, dlatego też bardzo szybko spotkała się
z uznaniem i zaledwie w ciągu 8 dni od wdrożenia
tej linii w SGB został udzielony pierwszy w kraju
kredyt obrotowy z gwarancją de minimis PLUS.
Beneficjentem tej formy pomocy został klient
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie,
działający w branży budowlanej. Dzięki prostej
procedurze gwarancja mogła być udzielona
w ciągu 2 dni, a więc środki z kredytu mogły zasilić
konto klienta już w następnym dniu po złożeniu
wniosku o kredyt, co szczególnie zostało przyjęte
z zadowoleniem przez pana Andrzeja Sankowskiego,
właściciela firmy budowlanej „SAN-BUD”.
– Czyli nie tylko prowadzi pan bieżącą działalność, ale
też stale inwestuje i rozwija firmę. Jak to się robi?
Wykorzystujemy wszelkie dostępne na rynku środki, żeby
rozwijać i ulepszać nasz biznes. Wcześniej korzystaliśmy
z dotacji unijnej. Z uzyskanych środków sfinansowaliśmy
zakup najnowszych maszyn i rozwinęliśmy produkcję.
W tej chwili – zdaje się, że jako pierwsza firma w Polsce
– podpisaliśmy umowę na kredyt obrotowy z linią
gwarancyjno-poręczeniową de minimis PLUS. Dzięki temu
uzyskamy środki na bieżącą działalność i nie musimy
rezygnować z nowych zleceń. Bez takiego wsparcia
– ciągle inwestując w rozwój nie miałbym wymaganego
zabezpieczenia przy kredycie obrotowym i musiałbym
wybierać – inwestycja czy obrót. Od wielu lat, w zasadzie
od początku działalności, współpracujemy z tym samym
bankiem. Znamy się, nie jestem tam anonimowy i to
bardzo procentuje. Bank Spółdzielczy to już teraz
zupełnie inny Bank niż kilkadziesiąt lat temu (w moich
wspomnieniach z dzieciństwa). Banki Spółdzielcze często
są pionierami najnowszych rozwiązań technicznych
i produktów bankowych, jak na przykład produkty typu
de minimis PLUS. Nie wyobrażam sobie współpracy z innym
bankiem. Każdy przedsiębiorca czy to mikrofirma, czy też
średni i większy biznes będzie miał w Banku Spółdzielczym
najlepszego partnera. I co ważne, blisko i na miejscu. Tu u nas.
Gwarancja de minimis PLUS zapewnia przedsiębiorcom
prosty, szybki i tani sposób uzyskania
środków na finansowanie swojej działalności,
a bankom pozwala budować bezpieczny portfel
kredytowy dla MŚP.
Linia gwarancyjno-poręczeniowa
de minimis PLUS jest kolejnym,
trzecim z rzędu, elementem inżynierii
finansowej, wdrażanej z powodzeniem
przez nasz Bank we współpracy
z BGK. Od ponad roku oferujemy
naszym klientom pożyczki z tzw.
inicjatywy JEREMIE, a od niedawna
linię poręczeniową JEREMIE. Produkty te stanowią
uzupełnienie naszej oferty rynkowej, a w przypadku
poręczeń znacząco ograniczają ryzyko kredytowe. Wsparcie
w postaci gwarancji de minimis PLUS, ze względu na
60% gwarancji BGK powoduje, że wzrasta wiarygodność
przedsiębiorcy – mówi Tadeusz Drabik, prezes Gospodarczego
Banku Spółdzielczego w Choszcznie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *