3Podkarpackie

Osiągnięcia i plany na przyszłość firmy ANKOL

Obecna pozycja i status firmy jest bez wątpienia największym sukcesem i zasługą właścicieli – Państwa Anny i Czesława Koliszów. Potwierdzeniem są nie tylko wyniki finansowe, ale też otrzymywane prestiżowe, światowe wyróżnienia.

 
                                                                                                                      
ANKOL jako innowacyjne przedsiębiorstwo zarządzanie jest w oparciu o nieustannie doskonalone systemy w zakresie jakości, przywództwa, marketingu. Uwzględnianie zachodzących zmian gospodarczych oraz dostosowanie  we właściwym czasie strategii  do przemian polityczno – gospodarczych przy jednoczesnym gwarantowaniu wysokich standardów jakości  stanowi element sukcesu firmy. Odpowiednio dopasowane systemy zarządzania w zakresie dostaw produktów i usług na rzecz obronności, stanowią kluczowy czynnik osiągania wysokiego poziomu jakości.
 
 
Powodzenie działalności jako dostawcy dla lotnictwa to nie tylko ściśle przestrzegane procedury jakościowe, ale także innowacyjne systemy informatyczne umożliwiające sprawną i szybką realizację zamówień poparte doświadczeniem, wiedzą techniczną oraz znajomością rynków. 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych umożliwiło stworzenie największej ,,Bazy danych produktów” zawierającej ponad 120 000 pozycji w tym detale o wyrobach, cenach i usługach remontowych. Baza ta obsługiwana jest w 4 językach (w tym cyrylicy), co usprawnia współpracę zarówno ze wschodem jak i zachodem. 
Pozyskiwanie nowych odbiorców zagranicznych ułatwia wypracowany pozytywny wizerunek i zdobyte zaufanie. Reputacja i transparentność Firmy corocznie jest weryfikowana  przez amerykańską organizację antykorupcyjną  TRACE International i udokumentowana przyznanymi certyfikatami.  Przeprowadzane  audyty krajowych i międzynarodowych organizacji weryfikują deklarowaną przez ANKOL rzetelność i wiarygodność, zachowanie zasad etyki w biznesie jak i prawidłowe stosowanie procedur wdrożonych norm gwarantujących jakość oferowanych produktów i usług.  Projakościowe podejście ułatwia dostawy części zamiennych i usług remontowych techniki rosyjskiej dla zachodnich kontrahentów, ale nie tylko.  ANKOL dostarcza również części do F16  i innych samolotów i śmigłowców produkcji zachodniej. Strategicznym partnerem ANKOLu są rosyjskie zakłady lotnicze SUKHOI.  Posiadana wyłączność na dostawy łożysk bezobsługowych amerykańskiego producenta na Europę Wschodnią umożliwiły realizację wieloletniego kontraktu na dostawy łożysk do produkcji najnowszego samolotu cywilnego SUPERJET 100.  Firma jest także dostawcą dla ukraińskich zakładów lotniczych Antonow. Eksport w tym zakresie umożliwiają uzyskane świadectwa zgodności oferowanych produktów z normami jakości obowiązującymi w Federacji Rosyjskiej oraz na Ukrainie. Realizacja zamówień dla departamentów MON 34 krajów oraz z ponad 55 zagranicznymi podmiotami (w eksporcie i imporcie) realizowana jest za zgodą Departamentu Kontroli Eksportu RP. 
Działalność firmy wielokrotnie spotkała się z uznaniem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń. W 2010 roku działalność eksportowa ANKOLu została  wyróżniona przez Rząd Polski. Na Kongresie Eksporterów Polskich Minister Gospodarki uhonorował ANKOL Statuetką Grand Prix dla Wybitnego Eksportera Roku. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich  wyróżniło Firmę prestiżowymi Medalami Lider Polskiego Eksportu w latach 2008-2013. Wyróżnienia w zakresie eksportu potwierdzają udaną współpracę z wieloma kontrahentami zagranicznymi a także odzwierciedlają wkład firmy w budowanie wizerunku polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych.
 
 
Osiągane wyniki ekonomiczne potwierdzają także wielokrotnie otrzymywane tytuły tj: Gazela Biznesu, Gapard Biznesu, Efektywna Firma czy Dynamiczna Firma.  Na międzynarodowym forum zarówno Firma jak i jej właściciele  są wyróżniani za: przywództwo, innowacje i nowe technologie, marketing oraz działania projakościowe czy osiągnięcia biznesowe. Lista nagród i wyróżnień jest imponująca:
•    Korona Jakości 2010, przyznana przez międzynarodową organizację BID (Business Initiative Directions) – Londyn 2010
 
 {mosimage}
 
•    Diamond Quality Summit Award 2011 (Szczyt Jakości) oraz International Star for Leadership in Quality Award 2011 (Gwiazda Jakości)  – Paryż 2011
•    Inspirująca Firma –  Rzym 2011, Montreux 2012, Doha 2013.
•    Najlepsze Przedsiębiorstwo (Best Enterprise) – Oxford 2011                                                                            
•    Europejska Nagroda Jakości – EUROPEN QULITY AWARD – Genewa 2012
•    Quality Summit Award  – Nowy Jork 2012
•    International DIAMOND STAR FOR QUALITY– Frankfurt 2013

Uzupełnieniem międzynarodowych laurów są przyznawane od lat krajowe nagrody tj: Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma, Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi czy Inwestor w Kapitał Ludzki. Osiągnięcia biznesowe i prospołeczna aktywność Anny i Czesława Koliszów – twórców marki ANKOL – potwierdzone są również nagrodami indywidualnymi:
dla Prezesa ANKOL Czesława Kolisza
•    The BIZZ – Światowy Lider Biznesu – Rzym 2011
•    Medal ,,Menadżer Roku ( Manager of the Year) – Oxford 2011
•    Najlepszy Pracodawca wg rankingu Aon Hewitt – I miejsce w Europie Wschodniej małych i średnich przedsiębiorstw – Warszawa 2012.
•    Entrepreneur of the Year – Nowy Jork 2012

 
•    Międzynarodowa Nagroda SOCRATES (INTERNATIONAL SOCRATES AWARD) 2012 przyznana przez Europejskie Stowarzyszenie Biznesu – Oxford 2012
•    Dziekan Korpusu Eksporterów Polskich – Warszawa 2011
•    Mielczanin Roku – Mielec 2012
 
 {mosimage}
 
•    VIP Biznesu 2013 – Warszawa 2013
dla Wiceprezes Zarządu Anny Kolisz:
•    Dziekan Podkarpackiego Korpusu Eksporterów – Warszawa 2011
•    Kobieta Przedsiębiorcza w konkursie ,,Być Kobietą” – Mielec 2012
•    Międzynarodowa Nagroda Królowej Wiktorii (QUEEN VICTORIA COMMEMORATIVE MEDAL) za wybitną osobowość, w tym nieustanne propagowanie wartości, odwagi, prawości oraz niezłomności przyznana przez Europejskie Stowarzyszenie Biznesu – Oxford 2012.
•    Ambasador Firm Rodzinnych woj. Podkarpackiego – Rzeszów 2012
•    Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet 2013 – Katowice 2013
•    VIP Biznesu 2013 – Warszawa 2013

Warto dodać, że mimo wypracowanej pozycji i rozpoznawalności marki ANKOL na międzynarodowej arenie założenia rozwojowe firmy obejmują dalszą ekspansję na nowych rynkach zbytu a utrzymywanie światowych standardów wpisane jest na stałe w politykę firmy. Nieustanne doskonalenie zwłaszcza w obszarze jakości, rozszerzanie oferty, wdrażanie nowych technologii i wzrost wartości marki to strategiczne  założenia Firmy ANKOL.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *