Mazowieckie

1. miejsce na Mazowszu w wydatkach na infrastrukturę

„Miasto Węgrów należy do najlepiej rozwijających się gmin w Polsce i na Mazowszu. Naszym atutem jest dogodna lokalizacja. Od 2010 roku funkcjonuje u nas podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, mówi Jarosław Grenda, burmistrz Węgrowa.

Jarosław Grenda, burmistrz Węgrowa:

Miasto Węgrów należy do najlepiej rozwijających się gmin w Polsce i na Mazowszu. Naszym atutem jest dogodna lokalizacja, miasto jest położone w odległości 80 km na wschód od Warszawy przy drodze krajowej nr 62 oraz drogach wojewódzkich nr 637 i 696, zaledwie 25 km od trasy A2.

 
 
 
W mieście od lat kompleksowo realizowane są inwestycje infrastrukturalne.  W rankingu przeprowadzonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"  Węgrów zajął  5. miejsce w Polsce oraz 1. miejsce na Mazowszu wśród miast powiatowych ponoszących największe wydatki na infrastrukturę techniczną w latach 2010-2012. Węgrów jest również mistrzem w pozyskiwaniu środków unijnych o czym świadczy 4. miejsce w Polsce  jeśli chodzi o   wydatki samorządu ze środków unijnych w latach 2009 – 2012. Dużą uwagę przykładamy do stwarzania dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w naszej gminie.

Od 2010 roku funkcjonuje u nas podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Jest to obszar o powierzchni 30 ha, planistycznie przygotowany do prowadzenia działalności produkcyjnej. Co roku przeznaczamy środki z budżetu na budowę i modernizację infrastruktury na tym terenie. Nowopowstającym firmom na terenie podstrefy Węgrów w początkowym okresie działalności oferujemy ulgi w opłatach lokalnych. Pierwszy inwestor rozpoczął działalność w naszej podstrefie w 2013 r. Jest to firma Mayenne Sp. z o.o. produkująca węże ogrodnicze z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

Poza strefą ekonomiczną w Węgrowie działają firmy z branży metalowej, produkcji maszyn rolniczych oraz meblarskiej. Współpraca miasta ze wszystkimi przedsiębiorcami układa się dobrze. Przedsiębiorcy poza działalnością gospodarczą aktywnie uczestniczą w życiu społecznym Węgrowa, a miasto w miarę swoich możliwości finansowych rozwija infrastrukturę dopasowaną do potrzeb poszczególnych zakładów pracy.

Pamiętamy też o mniejszych podmiotach gospodarczych. Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do informowania mieszkańców i przedsiębiorców o możliwości pozyskania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwój przedsiębiorstwa. Pracownicy Urzędu oraz konsultanci z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Siedlcach udzielają bezpłatnych porad i informacji na temat pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy.

Równolegle do działań na rzecz rozwoju gospodarczego miasta, staramy się również dbać o tzw. otoczenie biznesu. W 2011 r. zakończona została rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto w 2013 r. Węgrów zajął 33. miejsce w kraju i 5. miejsce w województwie mazowieckim w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, który pokazuje najlepiej gospodarujące samorządy.

Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania będą przyczyniać się do rozwoju już istniejących firm, jak również pozyskania nowych inwestorów.

 
 
 
 
Węgrów został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *