Lubelskie

Troska o rozwój przedsiębiorczości to dla nas codzienna praktyka

„Na wyjątkowy charakter Lublina niewątpliwie wpływa lokalizacja miasta we wschodniej części Polski. Ułatwione kontakty ze Wschodem sprawiły, że Lublin jest liderem Centrum Kompetencji Wschodnich. Chcemy być dla inwestorów dobrym partnerem w biznesie, bo tylko dzięki wspólnym działaniom i pozytywnym relacjom jesteśmy w stanie osiągnąć obopólne korzyści”, mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin:

Troska o rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie nowych inwestorów to dla nas codzienna praktyka. Jej wdrożenie rozpoczęliśmy od stworzenia w Lublinie najlepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, prowadzenia działalności biznesowej i inwestowania. Pierwszym krokiem w tym kierunku była poprawa dostępności komunikacyjnej miasta. W tym obszarze podejmujemy najwięcej działań. Kluczowe znaczenie ma Port Lotniczy Lublin, gwarantujący dostępność Lublina dla inwestorów  z kraju i z zagranicy, ale także stymulujący międzynarodowe kontakty biznesowe lokalnych przedsiębiorców. Intensywnie rozwijamy system dróg, jesteśmy w trakcie budowy dróg dojazdowych do powstającej obwodnicy Lublina. Otaczająca miasto od północy i wschodu trasa powstanie w ciągu planowanych dróg ekspresowych S12, S17 i S19, a dostęp do niej będzie możliwy wyłącznie poprzez węzły drogowe. W obecnej kadencji zainwestujemy dwa miliardy złotych. Dzięki temu zaspokoimy najważniejsze potrzeby komunikacyjne i infrastrukturalne miasta, jakościowo przybliżając Lublin do największych polskich metropolii. 

 
 
 
Ważnym elementem oferty inwestycyjnej Lublina są grunty na terenie lubelskiej podstrefy, która  funkcjonuje jako część Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Dzisiaj obszar strefy obejmuje ponad 116 ha gruntów, z czego już połowa jest zagospodarowanych pod inwestycje. Lokalizacja podstrefy jest atrakcyjna, gdyż teren ten mieści się w pobliżu węzła łączącego drogę ekspresową S17 z obwodnicą miasta, zaledwie 6 km od lotniska. Duże znaczenie mają też sukcesywnie przygotowywane tereny pod inwestycje w innych rejonach miasta, np. w strefie przemysłowej.

Na wyjątkowy charakter Lublina niewątpliwie wpływa lokalizacja miasta we wschodniej części Polski. Ułatwione kontakty ze Wschodem sprawiły, że Lublin jest liderem Centrum Kompetencji Wschodnich. Jesteśmy zapleczem eksperckim dla partnerów zza wschodniej granicy w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowym czy partycypacji społecznej.

Jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych Lublina jest jego potencjał kadrowy z istotną przewagą kosztową w stosunku do innych miast. Rocznie na lubelskich uczelniach kształci się ponad 80 tys. osób, a to przekłada się na liczbę 20 tys. wykwalifikowanych absolwentów. Dzięki temu Lublin jest atrakcyjną lokalizacją dla sektora usług w zakresie centrów księgowo-rozliczeniowych oraz IT, a także usług specjalistycznych związanych z medycyną i prawem. Ważnym czynnikiem przyciągającym inwestorów do Lublina są koszty pracy, które kształtują się na poziomie 20 proc. niższym niż w innych miastach Polski. Mamy również korzystne stawki wynajmu powierzchni biurowych, około 30-40 proc. mniejsze niż w Warszawie i innych dużych miastach.

Naturalnym dopełnieniem oferty inwestycyjnej Lublina jest profesjonalizm i otwartość osób odpowiadających za kontakty z inwestorami, jak i uczestniczących ze strony Urzędu Miasta w kolejnych etapach procesów inwestycyjnych. Działając w obrębie obowiązujących przepisów staramy się upraszczać postępowania administracyjne tak, aby zaoszczędzony czas przedsiębiorcy mogli poświęcić na rozwój swojego biznesu. Chcemy być dla inwestorów dobrym partnerem w biznesie, bo tylko dzięki wspólnym działaniom i pozytywnym relacjom jesteśmy w stanie osiągnąć obopólne korzyści.


Lublin został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *