Mazowieckie

Park Przemysłowy w Sokołowie Podlaskim

„Przygotowane są zabudowane tereny inwestycyjne w pełni uzbrojone w zmodernizowaną instalację wodno-kanalizacyjną, nowe drogi, oświetlenie, ogrodzenie. Spodziewamy się, że spowoduje to wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta”, mówi Bogusław Karakula, Burmistrz Sokołowa Podlaskiego.

 
 
Bogusław Karakula, Burmistrz Sokołowa Podlaskiego:
 
Miasto Sokołów Podlaski dba o rozwój przedsiębiorczości i zachęca firmy do inwestowania w nim. Realizujemy stałą politykę podatkową. Od 1998 roku podatki lokalne są nieznacznie zmieniane według ustalonego schematu, czyli o stopę inflacji. Sposób ustalania wysokości stawek podatków jest dobry, bo stały, a zmiany kosztów w latach następnych z tytułu podatku od nieruchomości czy podatku od środków transportowych przede wszystkim przewidywalne zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców.
 
 
 
Sokołów Podlaski jest miastem skanalizowanym i uzbrojonym w sieć wodociągową. Miejska oczyszczalnia ścieków, nowoczesna, zmodernizowana jest w stanie zaspokoić potrzeby nawet dużych przedsiębiorstw. Miasto przygotowane jest na przyjęcie nowych inwestorów i jest w stanie sprostać ich oczekiwaniom.
Samorząd miejski podejmuje rozmaite działania, aby Sokołów Podlaski stawał się miastem coraz bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. Przykładem takich przedsięwzięć jest Park Przemysłowy, który powstaje w budynkach wykupionych przez miasto po zlikwidowanej cukrowni. To tutaj przygotowane są zabudowane tereny inwestycyjne, w tym powierzchnie magazynowo – produkcyjno – biurowe, w pełni uzbrojone w zmodernizowaną instalację wodno-kanalizacyjną, nowe drogi, oświetlenie, ogrodzenie na potrzeby przyszłych przedsiębiorców. Spodziewamy się, że oferowanie tak przygotowanego terenu inwestycyjnego spowoduje wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Dodatkowo samorząd organizuje spotkania biznesowe, będące okazją do nawiązywania kontaktów lokalnych przedsiębiorców z przedsiębiorcami z miast partnerskich, szkolenia oraz programy, skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Działania na rzecz przedsiębiorczości podejmowane są również przez Powiatowy Urząd Pracy, który zapewnia rozmaite formy wsparcia, chociażby takie jak szkolenia czy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Sokołów Podlaski został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *