Łódzkie

Zduńska Wola aktywnie zachęca przedsiębiorców

„Jednym z najważniejszych elementów sukcesu miasta jest potencjał ludzki. Zduńskowolanie to ludzie operatywni, wykształceni i przede wszystkim pracowici, co stanowi niezwykle ważny czynnik dla przedsiębiorców  podejmujących decyzje inwestycyjne w naszym mieście”, mówi Piotr Niedźwiecki, Prezydent Miasta Zduńska Wola.

 

Piotr Niedźwiecki, Prezydent Miasta Zduńska Wola:  

Miasto Zduńska Wola niezwykle aktywnie współpracuje i zachęca przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Zduńskiej Woli. Niewątpliwym atutem miasta są najniższe w regionie opłaty za wodę i odbiór ścieków oraz podatki od nieruchomości. Ponadto stworzyliśmy w Zduńskiej Woli strefę ekonomiczną, wokół której dokonaliśmy przebudowy ciągów komunikacyjnych. Miasto Zduńska Wola bardzo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne przeznaczając je na twarde inwestycje: rewitalizację centrum miasta na niespotykaną dotychczas skalę, przebudowę dróg, targowiska miejskiego oraz rozbudowę infrastruktury oświatowej.

 
 
 
 
Te inwestycje, choć nie zawsze związane bezpośrednio ze sferą gospodarczą, podnoszą jednak wiarygodność naszego miasta w oczach inwestorów oraz tworzą klimat sprzyjający rozwijaniu przedsiębiorczości. Zaufały nam również znane marki takie jak EUROCASH S.A. i McDonald's co stanowi znakomity przykład dla innych firm, że Miasto Zduńska Wola jest przyjazne przedsiębiorcom.
Ponadto bardzo skutecznie eksponujemy i wykorzystujemy atuty miasta dążąc do patrzenia na problemy i możliwości miasta w sposób ponadadministracyjny. Dążymy do tworzenia porozumień samorządów, które wspólnie mogą skuteczniej i silniej realizować swoje cele. Jedną z inicjatyw Prezydenta Miasta Zduńska Wola jest stworzenie konsorcjum samorządów dla rewitalizacji magistrali kolejowej Śląsk – Porty, w którym ponad 30 samorządów od północy do południa naszego kraju jednoczy siły celem poprawy infrastruktury kolejowej na tej trasie. Zduńska Wola jest tym szczególnie zainteresowana, ponieważ z uwagi na doskonałą lokalizację dążymy do uruchomienia portu przeładunkowego tzw. ”suchego portu” właśnie w naszym mieście, na trasie magistrali. Te wszystkie działania sprawiają, że Zduńska Wola postrzegana jest jako miasto rozwojowe z ogromnym potencjałem i możliwościami, które władze miasta starają się wzmacniać prowadząc bardzo odpowiedzialną politykę strategiczną ukierunkowaną na wykorzystanie wszelkich atutów miasta i regionu. Jednym z najważniejszych elementów sukcesu miasta w tej dziedzinie (Zduńska Wola w rankingu miast zdecydowanie zdystansowała sąsiednie miejscowości)  jest również potencjał ludzki. Zduńskowolanie to ludzie operatywni, wykształceni i przede wszystkim pracowici, co stanowi niezwykle ważny czynnik dla przedsiębiorców  podejmujących decyzje inwestycyjne w naszym mieście.     
 
 
Zduńska Wola została wyróżniona w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *