Śląskie

Częstochowa realizuje programem wspierania przedsiębiorczości

Nasza komunalna Agencja Rozwoju Regionalnego była  inicjatorem różnych  form współpracy  między  przedsiębiorstwami, podmiotami naukowo-badawczymi oraz władzami Miasta Częstochowy. Współpraca ta przeniosła się w kształt powstałych  klastrów: Polimerowego, Budosfery (budownictwo), Aglomeracja (usługi komunalne) oraz ECO-Energia (efektywność energetyczna), mówi Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy. 

 

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy: 

Otwarcie na dialog społeczny, przejrzystość w procesie podejmowania decyzji, partnerstwo i kreatywność – to podstawowe cechy realizowanej polityki miasta, kierowanej na rozwój przedsiębiorczości. Podejmowane działania pozwalają maksymalnie wykorzystać posiadane atuty: korzystną lokalizację, dostępność komunikacyjną, rozpoznawalność marki Częstochowy, intelektualną wartość ośrodka akademickiego, tradycje kreatywnej indywidualnej przedsiębiorczości.
 
 
 
 
 
Katalog podejmowanych zadań został zdefiniowany przyjętym przez Radę Miasta  Uchwałą Nr 755/XLII/2013 z dnia 30 września 2013 r. „Programem wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018”.
Jest to pierwszy tego typu dokument o znaczeniu strategicznym, który został opracowany z myślą zarówno o przedsiębiorcach funkcjonujących, jak i tych, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie miasta Częstochowy. Program powstał dzięki aktywnej pracy i zaangażowaniu członków powołanego przez Prezydenta Miasta Częstochowy Zespołu zadaniowego, składającego się z liderów życia gospodarczego i społecznego Miasta Częstochowy oraz przedstawicieli nauki i strony samorządowej.
Dokument ten wskazuje na konieczność wdrożenia w życie działań Miasta wspierających przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy przez realizację – w określonych terminach – ponad 100 konkretnych zadań, przypisanych do realizacji konkretnym osobom i jednostkom organizacyjnym.
Większość wskazanych w Programie zadań jest już realizowanych. Nastąpiło wyraźne przyspieszenie w zakresie polityki przestrzennej, otwierające  nowe możliwości zagospodarowania obszarów miasta pod inwestycje przemysłowe, usługowe i mieszkalne. W ciągu trzech lat wskaźnik objęcia Częstochowy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zwiększony został z 7 do 35%.  Równolegle trwa proces inwestowania w uzbrojenie objętych planami terenów; pierwszeństwo mają tu tereny pod inwestycje przemysłowe. Rozbudowywany, podstawowy układ komunikacyjny, w tym węzeł drogowy na DK-1 i północna obwodnica miasta, przenoszą się na poprawę warunków prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej. Potencjalni inwestorzy mają pełny dostęp do bazy informacji o terenie, dzięki uruchomionej stronie internetowej „Geoportal Inwestora” mogą „zdalnie” rozpoznać nie tylko położenie i własność wybranej nieruchomości, ale także uzbrojenie jej w podstawowe media oraz przeznaczenie planistyczne.
Istotnym narzędziem zwiększającym atrakcyjność inwestycyjną Miasta jest możliwość korzystania z pomocy publicznej w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Częstochowa współpracowała w tym zakresie z Katowicką SSE, dzięki temu z pomocy w ramach Strefy korzystali tacy inwestorzy jak amerykański koncern TRW i austriacki Stolzle. KSSE objęła w Częstochowie już 47,65 ha, inwestycje na tym obszarze wyniosły 1 129 mln zł tworząc 5 944 miejsca pracy. Dotychczas pomoc  KSSE kierowana była pod potrzeby konkretnych inwestorów, obecnie następuje rozszerzenie: Strefą objęte zostaną dwa obszary miasta, zajmujące łącznie 38 ha. Przy ul. Legionów, w przemysłowej części Częstochowy oraz przy węźle przyszłej autostrady A-1, na Skorkach, tworzone są dobrze uzbrojone, objęte przez KSSE parki przemysłowe. Planowane jest także objęcie przez SSE EuroMielec terenów pohutnicznych zarządzanych przez spółkę Operator ARP.
Oprócz tych narzędzi zewnętrznej pomocy Miasto adresuje do inwestorów trzy własne programy pomocy publicznej, uważane przez przedsiębiorców za najkorzystniejsze w Polsce. Pomoc w postaci ulg w podatku od nieruchomości otrzymać można za tworzenie nowych miejsc pracy, za nowe inwestycje i za wdrażanie nowych technologii. Pomoc naliczana jest już od utworzenia 1 miejsca pracy, zwolnienie może sięgać nawet 10 lat.  
Kreowaniu rozwoju małej przedsiębiorczości służy nowa polityka wynajmu komunalnych lokali użytkowych. Osoby bezrobotne mogą wynająć lokal na preferencyjnych warunkach, płacąc symboliczne 3 zł od mkw. powierzchni użytkowej (cena rynkowa 10-15 zł). W przypadku prowadzonego przez Miasto remontu, utrudniającego dostępność do lokalu użytkowego, najemca może korzystać z ulg wyrównujących ponoszone straty.
Podstawowym instytucjonalnym zapleczem prorozwojowej polityki Miasta jest komunalna Agencja Rozwoju Regionalnego. Celem jej istnienia jest pomoc w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. ARR dysponuje budynkiem biurowo-usługowym – Częstochowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym – oferującym  lokale  o łącznej powierzchni ponad 3 tys. mkw. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostają także hale produkcyjne o powierzchni ponad 5 tys. mkw. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie w Parku Przemysłowo – Technologicznym inkubatora technologicznego z wyposażonymi stanowiskami pracy. W Parku Przemysłowo – Technologicznym utworzone zostało także, we współpracy z Politechniką Częstochowską, Centrum Transferu Technologii.
Przez prowadzone projekty Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wsparła finansowo 167 przedsiębiorców przez udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednocześnie ARR prowadzi Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Dotychczas udzielono blisko 5000 usług informacyjnych i doradczych (rejestracja działalności gospodarczej, opinie prawne, analizy finansowe, wnioski o pożyczki i kredyty, biznes plany, inne). Ponadto wykonano 146 audytów technologicznych i marketingowych. ARR oferuje także atrakcyjne pożyczki dla firm na warunkach bardzo konkurencyjnych w stosunku do oferty banków komercyjnych. Agencja była  inicjatorem różnych  form współpracy  między  przedsiębiorstwami, podmiotami naukowo-badawczymi oraz władzami Miasta Częstochowy. Współpraca ta przeniosła się w kształt powstałych  klastrów: Polimerowego, Budosfery (budownictwo), Aglomeracja (usługi komunalne) oraz ECO-Energia (efektywność energetyczna).

Częstochowa została wyróżniona w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *