Artykuły

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Banku BPS

ImageRada Nadzorcza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przyjęła rezygnację Pana Tomasza Mironczuka ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku BPS. Jednocześnie powierzyła Panu Zdzisławowi Kupczykowi czasowe wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu Banku BPS.
 

 
Warszawa 24 marca 2014 r.
 
— Rada Nadzorcza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przyjęła rezygnację Pana Tomasza Mironczuka ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku BPS. Jednocześnie powierzyła Panu Zdzisławowi Kupczykowi czasowe wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu Banku BPS.
 
 
Image
 
Tomasz Mironczuk, były Prezes Zarządu Banku BPS SA
 
Tomasz Mironczuk wykonał zleconą przez akcjonariuszy misję reorganizacyjną w ramach Grupy BPS. Był Prezesem Zarządu Banku BPS S.A. od lipca 2012 do marca 2014.
W tym czasie przygotował Strategię Banku BPS i Zrzeszenia na lata 2014-2017, uporządkował Grupę Kapitałową oraz stworzył dogodne warunki do wymiany poglądów na temat rozwoju sektora w obliczu nowych uregulowań unijnych.
– Wkroczyłem do Zrzeszenia BPS w trudnym momencie,
po odwołaniu poprzedniego Zarządu, w dużym zawirowaniu organizacji i przy braku koncepcji działania na przyszłość. Zrobiłem to, co zaplanowałem. Czas na zmianę. Odchodzę, pozostawiając organizację w dobrych rękach. Wierzę,
że Banki Spółdzielcze wraz z bankami zrzeszającymi osiągną cel dalekosiężny, czyli uzyskanie 20% udziału w rynku w roku 2020. Tego życzę i będę trzymał kciuki za tę przyszłościową gałąź polskiego sektora finansowego – powiedział Tomasz Mironczuk.

Image

 
Zdzisław Kupczyk, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku BPS SA
 
Pan Zdzisław Kupczyk pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wywodzi się
z sektora bankowości spółdzielczej. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie, w Banku BPS pracuje od początku jego istnienia, czyli od 2002 roku. Wcześniej związany był z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim, który po przyłączeniu 5 regionalnych banków zrzeszających banki spółdzielcze zmienił nazwę na Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Przed rozpoczęciem kariery w bankowości, piastował różne stanowiska w administracji państwowej i gospodarczej.
– Najważniejsze wyzwanie to realizacja przygotowanej Strategii, będę kontynuował prace, w których obecny Zarząd brał aktywny udział. Mając na uwadze dobro całego sektora, kluczowe jest zadbanie o przystosowanie się
do wymogów unijnych z korzyścią dla Banków Spółdzielczych i ich klientów – podkreślił Zdzisław Kupczyk, przejmując obowiązki Prezesa Zarządu Banku BPS.
 

źródło: Departament Komunikacji Banku BPS S.A. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *