Kujawsko-Pomorskie

Zrozumienie, dialog i determinacja

W rypińskim magistracie pracują urzędnicy przeszkoleni z zakresu obsługi inwestora, którzy dbają o dobre relacje z przedsiębiorcami. Na dobry klimat biznesowy w naszym  mieście wpływa również wzorowa współpraca władz miasta z Izbą Przemysłowo Handlową z Torunia", mówi  Monika Kalinowska, Kierownik Biura Promocji  i Komunikacji Społecznej UM w Rypinie.


Monika Kalinowska, Kierownik Biura Promocji  i Komunikacji Społecznej UM w Rypinie:
 
Zrozumienie, dialog i determinacja, to chyba pojęcia, które najbardziej definiują współpracę Urzędu Miejskiego w Rypinie z lokalnym środowiskiem biznesowym.  Władze miasta starają się słuchać potrzeb przedsiębiorców i reagować w tych obszarach, gdzie jest to możliwe. To właśnie współpraca z przedsiębiorcami przyczyniła się do uchwalenia dokumentu, który daje możliwość skorzystania z ulg w podatku od nieruchomości (uchwała Rady Miasta Rypina XXI/151/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku). Z takiej ulgi skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe miejsca pracy, ale również ci, którzy rozbudowują istniejące firmy bez powiększania zatrudnienia.
 
 
 
 
W Rypinie funkcjonuje podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która obejmuje już obszar około 9 ha, co jest wynikiem dobrej współpracy z PSSE oraz determinacji burmistrza. Obecnie planujemy w dalszym ciągu poszerzać podstrefę o kolejne tereny znajdujące się w Rypińskim Obszarze Gospodarczym Bielawki. Inwestycja w podstrefie PSSE pozwala na skorzystanie z zwolnień w podatku dochodowym (do 70% kwalifikowanych nakładów poniesionych na realizację inwestycji). 
W rypińskim magistracie pracują urzędnicy przeszkoleni z zakresu obsługi inwestora, którzy dbają o dobre relacje z przedsiębiorcami. Na dobry klimat biznesowy w naszym  mieście wpływa również wzorowa współpraca władz miasta z Izbą Przemysłowo Handlową z Torunia, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Rypińskiego oraz z dr. Andrzejem Malinowskim  – prezydentem Pracodawców RP. Dr Andrzej Malinowski firmuje swoim nazwiskiem odbywające się corocznie Rypińskie Forum Gospodarcze, na którym obecni są przedsiębiorcy oraz przedstawiciele rządu i samorządów.
 
Miasto Rypin zostało wyróżnione w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *