2Śląskie

eSALES Sp.z o.o. i Wspólnicy S.K. w Katowicach Gepardem Biznesu 2014

Image eSALES Sp.z o.o. i Wspólnicy S.K. w Katowicach zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2014, gdyż jej wartość rynkowa w latach 2013-2014 wzrosła o 36 %.

 

 

 

Wyniki finansowe eSALES Sp.z o.o. i Wspólnicy S.K. w Katowicach
Rok 2012 2013
Zysk netto (w tys. zł)  599 707
Kapitał własny (w tys. zł)  881 1 088
Wartość księgowa (w tys. zł)  1480 1795
Wskaźniki giełdowe    
C/Z marzec  2013 15,38  
C/Wk marzec  2013 1,25  
C/Z marzec  2014 17,70  
C/Wk marzec  2014 1,38  
     
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 9213  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 1850  
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł)  11063  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 5531  
     
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 12514  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 2477  
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł)  14991  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 7496  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.)  36  

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez  eSALES Sp.z o.o. i Wspólnicy S.K. w Katowicach

eSALES Sp.z o.o. i Wspólnicy S.K. w Katowicach może już używać tytułu Gepard Biznesu 2014 bezterminowo.

 

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

 

 

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

 

W marcu 2013 r. – C/Z:   15,38, a  C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.
 
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
 
 

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy w okresie od marca 2013 do marca 2014. Firmy, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

W   VII  edycji ogólnopolskiego Konkursu Potęgi Biznesu Instytut Nowoczesnego Biznesu bierze pod uwagę wartość  rynkową w końcu marca 2014 r.  Tytuł Potęga Biznesu 2014 przyznaje  firmom lub bankom, który wartość rynkowa była wyższa niż 100 milionów  złotych.

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *