Kujawsko-Pomorskie

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy Gepardem Biznesu 2014

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy zdobył tytuł Gepard Biznesu 2014, gdyż jego wartość rynkowa w latach 2013-2014 wzrosła o 33 proc.

 

 Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy może już używać bezpłatnie i bezterminowo tytuły Gepard Biznesu 2014.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Jego głównym kryterium jest wzrost wartości rynkowej firmy. W Konkursie Efektywna Firma pod uwagę brany jest stosunek zysku netto do przychodów netto.

Metodologia liczenia wartości rynkowej w Konkursie Gepard Biznesu

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r. – C/Z:   15,38, a  C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy w okresie od marca 2013 do marca 2014. Firmy, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

Wyniki finansowe SP WZOZ MSW w Bydgoszczy
Rok 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 28 660 33 638
Amortyzacja w tys. zł 1 186 1 392
Zysk netto w tys. zł 474 1 216
Kapitał własny w tys. zł 11 391 12 607
Wartość księgowa w tys. zł 42 295 42 192
Efektywność w proc. 1,7 3,6
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 5,3  
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 2,6  
Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  w tys. zł 2578  
Wskaźniki giełdowe    
C/Z marzec  2013 15,38  
C/Wk marzec  2013 1,25  
C/Z marzec  2014 17,70  
C/Wk marzec  2014 1,38  
     
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 7290  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 52869  
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 60159  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 30080  
     
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 21523  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 58225  
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 79748  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 39874  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 33  

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez  Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *