3Podkarpackie

Elmat Sp. z o.o. w Rzeszowie gepardzim skokiem stała się Potęgą Biznesu 2014

P.H. Elmat Sp. z o.o. w Rzeszowie w ciągu roku zwiększył wartość rynkową o 121 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014, a zarazem awansował do elitarnej grupy Potęg Biznesu 2014, bo jej wartość rynkowa wzrosła do 100,3 mln zł.

 

Miała przy tym wysoką efektywność – stosunek zysku netto do przychodów netto wyniósł w latach 2012-2013 średnio 8,7 proc.,  zasłużyła więc też na tytuł Efektywna Firma 2014.

P.H. Elmat Sp. z o.o. w Rzeszowie może już bezpłatnie i bezterminowo używać tytułów Potęga Biznesu 2014, Gepard Biznesu 2014 i Efektywna Firma 2014.

Wyniki finansowe P.H. Elmat Sp. z o.o. w Rzeszowie
Rok 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 58 769 93 382
Amortyzacja w tys. zł 977 2 099
Zysk netto w tys. zł 4 529 8 964
Kapitał własny w tys. zł 12 528 21 492
Wartość księgowa w tys. zł 17 057 30 456
Efektywność w proc. 7,7 9,6
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 17,3  
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 8,7  
Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  w tys. zł 3076  
Wskaźniki giełdowe    
C/Z marzec  2013 15,38  
C/Wk marzec  2013 1,25  
C/Z marzec  2014 17,70  
C/Wk marzec  2014 1,38  
     
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 69656  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 21321  
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 90977  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 45489  
     
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 158663  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 42029  
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 200692  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 100346  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 121  

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez  P.H. Elmat Sp. z o.o. w Rzeszowie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *