Łódzkie

ESBANK został Gepardem Biznesu 2014

Image W latach 2013-2014 r. ESBANK Bank Spółdzielczy zwiększyła wartość rynkową o 18 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014 w konkursie prowadzonym przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. 

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Jego głównym kryterium jest wzrost wartości rynkowej firmy lub banku.

Metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w 2014 r. 

Wartość rynkowa firm i banków liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r.

C/Z:   15,38,

C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
 
W końcu marca 2014 r.
C/Z:  17,7,
 
C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
 
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy lub banku w okresie od marca 2013 do marca 2014. Podmioty, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

Wyniki finansowe ESBANKU Banku Spóldzielczego 
Rok 2012 2013
Aktywa (w tys. zł)  615 560 605 841
Zysk netto (w tys. zł)  5 122 5 332
Kapitał własny (w tys. zł)  56 362 59 748
Wartość księgowa (w tys. zł)  61484 65080
Wskaźniki giełdowe    
C/Z marzec  2013 15,38  
C/Wk marzec  2013 1,25  
C/Z marzec  2014 17,70  
C/Wk marzec  2014 1,38  
     
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 78776  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 76855  
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł)  155631  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 77816  
     
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 94376  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 89810  
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł)  184187  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 92093  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.)  18  

 

 
 
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych w Raporcie Rocznym ESBANKU Banku Spółdzielczego
 
Report roczny ESBANKU Banku Spółdzielczego opublikowaliśmy pod adresem:
 

http://www.ibs.edu.pl/images/stories/Esbank/raportesbanku2013.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *