Małopolskie

Spółdzielnia Pracy ESPEFA w Krakowie została Gepardem Biznesu 2014

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „ESPEFA”  w Krakowie w latach 2013-2014 zwiększyła wartość rynkową o 60 proc., dlatego zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2014.

 

Firma została wyróżniona z IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014.

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „ESPEFA”  w Krakowie może już bezpłatnie i bezterminowo używać tytułu Gepard Biznesu 2014.

 

 

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Jego głównym kryterium jest wzrost wartości rynkowej firmy lub banku.

Metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w 2014 r. 

Wartość rynkowa firm i banków liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r.

C/Z:   15,38,

C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
W końcu marca 2014 r.
C/Z:  17,7,
C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy lub banku w okresie od marca 2013 do marca 2014. Podmioty, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

 

Wyniki finansowe Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „ESPEFA”  w Krakowie
Rok 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 22 683 24 414
Amortyzacja w tys. zł 1 735 1 685
Zysk netto w tys. zł 711 1 567
Kapitał własny w tys. zł 20 084 21 218
Wartość księgowa w tys. zł 20 795 22 785
Efektywność w proc. 3,1 6,4
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 9,6  
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 4,8  
Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  w tys. zł 3420  
Wskaźniki giełdowe    
C/Z marzec  2013 15,38  
C/Wk marzec  2013 1,25  
C/Z marzec  2014 17,70  
C/Wk marzec  2014 1,38  
     
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 10935  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 25994  
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 36929  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 18464  
     
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 27736  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 31443  
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 59179  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 29590  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 60  

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013 podanych przez Chemiczno-Farmaceutyczną Spółdzielnię Pracy „ESPEFA”  w Krakowie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *