3Podkarpackie

ANKOL dostarcza produkty dla lotnictwa NATO i Rosji

ANKOL to rodzinne przedsiębiorstwo z ponad 20-letnią historią. Doświadczenia  biznesowe właścicieli firmy Anny i Czesława Koliszów z Mielca  ukierunkowały działalność na  import i eksport towarów i usług o znaczeniu strategicznym dla lotnictwa wojskowego i cywilnego.

 

 Stosowne zezwolenia rządowe na uczestnictwo w przetargach państw grupy NATO czy np. dla Departamentu Obrony USA umożliwiają dostawy części zamiennych i usług remontowych  do samolotów oraz śmigłowców cywilnych i wojskowych  w zakresie silników, przekładni do śmigłowców, sprzętu obsługi naziemnej, materiałów aluminiowych i chemicznych, materiałów eksploatacyjnych typu: oleje, smary, płyny hydrauliczne itp. Posiadając wyłączność amerykańskiego producenta łożysk bezobsługowych oraz wałów napędowych dla przemysłu lotniczego ANKOL realizuje dostawy w tym zakresie na obszarze Europy Wschodniej m.in. do produkcji rosyjskiego samolotu pasażerskiego SUPERJET 100.

 
 
Renata Gózek, Dyrektor Finansowy:
                                          
– W dobie nieustających przemian gospodarczych niełatwo jest utrzymać stabilną pozycję na rynku, a tym bardziej cieszyć się wzrostem, dużą dynamiką w każdym aspekcie działalności firmy. Aby utrzymać dynamikę sprzedaży na zadawalającym poziomie firma cały czas bierze udział  w przetargach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Na każdym etapie stawia na nowoczesne systemy zarządzania oraz spełnienie wysokich standardów jakościowych. W codziennej pracy na każdym szczeblu decyzyjności są dokonywane analizy zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, które uwzględniają potrzeby decyzyjne kierownictwa i innych szczebli zarządzania w firmie. W celu stabilności wzrostu, zapewnienia rentowności na oczekiwanym poziomie oraz zapewnienie płynności finansowej na bieżąco dla Zarządu są przygotowywane analizy dotyczące sytuacji majątkowo- kapitałowej firmy. Mają one znaczenie podstawowe i wynikają z prowadzonej w firmie ewidencji. Zawierają one kalkulacje, ewidencje, sprawozdawczość finansową i rzeczową, plany oraz inną dokumentację obrazującą działalność firmy. Stabilność firmy- czyli stan,    w którym pełni ona swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystanych zaburzeń o znacznej skali. Dynamika sprzedaży przełożyła się na dynamikę znaczących wskaźników ekonomiczno-finansowych. O dobrej sytuacji informuje rentowność, która jest podstawową miarą finansowej efektywności przedsiębiorstwa. Bardzo silnie zróżnicowana branżowo i szybko zmieniająca się rentowność jest jedną z podstawowych przyczyn  mobilności kapitału oraz wykładnią dla podejmowanych przez firmę decyzji  operacyjnych, taktycznych i strategicznych.      Osiągany w poszczególnych latach prawidłowy poziom wszystkich wskaźników rentowności świadczy o właściwym wykorzystaniu majątki i kapitału Spółki.

Beata Fijałkowska, Specjalista ds. marketingu:

 
– Wypracowana marka i pozycja lidera wśród prywatnych dostawców dla lotnictwa jest wypadkową konsekwentnej realizacji kluczowych elementów polityki firmy,    w tym inwestycji w rozwój, budowania zaangażowania pracowników, stosowanych zasad etyki oraz nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania. Osobiste zaangażowanie Anny i Czesława Koliszów, ich twórcze i nowatorskie osobowości oraz projakościowe podejście do biznesu pozwoliły nie tyle zaistnieć                         i zdobyć międzynarodowe rynki co zyskać wizerunek rzetelnego, godnego zaufania partnera w biznesie. Takie podejście do biznesu oraz szybkie dopasowanie oferty do uwarunkowań rynkowych pozwala nie tylko kontynuować działalność ale mimo zawirowań gospodarczych odnosić sukcesy handlowe. Liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez eksperckie gremia w zakresie strategicznych obszarów zarządzania tj: wskaźników ekonomicznych, jakości wyrobów, usług i dostaw, przywództwa, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, przestrzegania zasad fair play itp. potwierdzają renomę firmy. Do najcenniejszych nagród – swoistych ,,Oskarów biznesu” należą m.in. Grand Prix Ministra Gospodarki dla Wybitnego Eksportera Roku, Lider Zarządzania Zasobami Lidzkimi, Solidna Firma, Międzynarodowa Korona Jakości, Międzynarodowa Nagroda Socrates, Najlepszy Przedsiębiorca czy Medal Królowej Victorii.  Osiągnięty status nowoczesnej i rozpoznawalnej marki zobowiązuje i motywuje w dążeniach by utrzymać rosnącą pozycję w myśl zasady ,,Być pierwszym wśród najlepszych”.  

Ankol Sp. z o.o. w Chorzelowie została wyróżniona w VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2013, VI edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2013 oraz w I edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *