Artykuły

Polska staje się za ciasna dla rodzimych inwestorów

Polskie firmy widzą znacznie większe możliwości rozwoju na nowych rynkach, niż firmy światowe. Co czwarty krajowy przedsiębiorca zamierza rozpocząć działalność na rynku zagranicznym.      

Z sondy przeprowadzonej wśród firm, będących klientami TMF Group, globalnego dostawcy usług biznesowych, wynika że zarówno polskie, jak i zachodnie firmy są pełne optymizmu, jeśli chodzi o rozwój własnego biznesu w najbliższym czasie. W sporadycznych przypadkach sceptycznie patrzą w przyszłość wyłącznie światowi przedsiębiorcy. Polskie firmy wyróżnia absolutnie optymistyczne nastawienie, co wiąże się z całkowitym przeświadczeniem o ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej na świecie. 
Wyniki analizy TMF Group wskazują, że ponad połowa przedsiębiorców jest przekonanych o wzroście swoich firm w najbliższych latach. Co czwarta firma działająca na rynku międzynarodowym i co trzecia firma polska spodziewa się w najbliższej perspektywie wzrostu swoich przychodów.   
Charakterystyczne jest przy tym, że polscy inwestorzy w znacznie większym stopniu niż firmy zachodnie upatrują szansy dalszego rozwoju w ekspansji na inne rynki. – Co czwarta polska firma, obsługiwana przez TMF Poland, zamierza rozpocząć działalność za granicą. Ambicje rodzimych inwestorów, związane z planowaną działalnością w innych krajach, to powód do dużej satysfakcji. Od wielu lat obserwujemy ewolucję polskich firm, pomagając im wchodzić na światowe rynki. Biura TMF Group, w skład której wchodzi TMF Poland, znajdują się w 80 krajach, stąd TMF może zapewnić firmom budowę struktur korporacyjnych na całym świecie. Dzięki rozbudowanej sieci 120 biur, oferujemy firmom pomoc w rozpoczęciu działalności w dowolnie wybranym kraju. W ostatnim czasie wyraźnie daje się zauważyć większe zainteresowanie polskich firm innymi rynkami – zauważa Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland.
 
 
Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland
 
 
 
Z ankiety przeprowadzonej przez TMF wynika, że celem ekspansji polskich firm są przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, wśród których czołową pozycję zajmują Niemcy. Inwestorzy chcą rozwijać działalność głównie w naszym regionie Europy, w tym także w Rosji i w krajach strefy euro. Jednocześnie, polscy przedsiębiorcy duże możliwości widzą także w dalszym rozwoju działalności na rynku krajowym.
Z drugiej strony badanie przeprowadzone przez TMF przyniosło informacje o ostrożnym podejściu firm, jeśli chodzi o planowanie wydatków. Zdecydowana większość, zarówno polskich, jak i działających na światowych rynkach firm zamierza przeprowadzić w najbliższym czasie restrukturyzację kosztów. – Takie decyzje wymusza prawdopodobnie silna konkurencja na rynku, na którym wciąż odczuwalne są skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Bogatsze o ostatnie doświadczenia firmy, wnikliwie rozpatrują też kwestie związane zatrudnianiem nowych pracowników – informuje Mikołaj Pluciński.     
Charakterystyczne, że ankietowane przez TMF firmy jednoznacznie uznały, że największy wpływ na ich działalność wywiera szybki rozwój technologiczny. Postępująca w szybkim tempie ewolucja nowych technologii, która decyduje też o zmianach zachowań konsumentów oraz transformacji w każdej dziedzinie biznesu, spędza sen z powiek przede wszystkim polskim przedsiębiorcom. W związku z tym, większość z nich przewiduje konieczność szybkiego dostosowywania swojej działalności do nowych warunków rynkowych, zmiany przyjętej taktyki i związane z tym dodatkowe wydatki.       
 

—————–

 
Informacje o TMF
TMF Group jest globalnym dostawcą usług biznesowych, poprzez sieć 120 biur prowadzi działalność w 80 krajach na świecie. Firma założona została w Holandii w 1988 roku. W październiku 2008 roku TMF Group została zakupiona przez brytyjską firmę private equity Doughty Hanson & Co, co otworzyło drogę do fuzji z Equity Trust, która została sfinalizowana w czerwcu 2011 roku. Dzięki temu TMF Group zwiększyła swoją globalną obecność. Zatrudnia dziś ponad 5.000 pracowników w biurach na całym świecie. 
TMF Poland, obecna w Polsce od 1995 roku, w swoich biurach w Warszawie i Katowicach zatrudnia ponad 150 wysokiej klasy specjalistów, którzy pomagają firmom sprawnie funkcjonować w wielu krajach, jak również koordynują obsługę firm prowadzących działalność w środowisku międzynarodowym (Globalizing Business). Profesjonalny zespół ekspertów świadczy usługi administracyjne w zakresie: księgowości, usług kadrowo-płacowych, usług bankowych, usług sekretarsko-korporacyjnych, sprzedaży gotowych spółek typy shelf-companies oraz wynajmu powierzchni biurowej. TMF Poland jest przygotowana do obsługi firm zatrudniających nawet 10 tysięcy pracowników.
Portfolio klientów TMF obejmuje wiodące firmy m.in. z branży energetyczej, farmaceutycznej, handlowej, IT, lotniczej, motoryzacyjnej, nieruchomości, produkcyjnej, telekomunikacyjnej, technologicznej, ubezpieczeń i wielu innych. TMF współpracuje z ponad 40% firm z listy S&P oraz Fortune 500.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *