Kujawsko-Pomorskie

Szósty bankowy Gepard Biznesu 2015

ImageBank Spółdzielczy w  Inowrocławiu został szóstym Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2011-2014 wyniosła w nim 33,1 proc. 

 

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu wysłał swoje dane finansowe za lata 2013-2014, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w dłuższym okresie w latach 2011-2014. 

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 33,1 proc. To oznacza, że Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
 
 
Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu
Rok 2011 2014 Dynamika w proc. 
Suma bilansowa (w tys. zł)  195 864 280 413 43,2
Fundusze własne  (w tys. zł)  30 173 45 129 49,6
Wynik finansowy netto (w tys. zł)  3 766 4 017 6,7
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc.  99,4
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2011-2014 w proc.  33,1

 

 źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *