Małopolskie

Piąty bankowy Gepard Biznesu 2015

ImageBank Spółdzielczy w  Sędziszowie Małopolskim został piątym Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2011-2014 wyniosła w nim 21,7 proc. 

 

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim wysłał swoje dane finansowe za lata 2013-2014, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Małopolskim badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w dłuższym okresie w latach 2011-2014. 

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 21,7 proc. To oznacza, że Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
 
Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Małopolskim
Rok 2011 2014 Dynamika w proc. 
Suma bilansowa (w tys. zł)  58 961 81 120 37,6
Fundusze własne  (w tys. zł)  5 756 7 315 27,1
Wynik finansowy netto (w tys. zł)  591 594 0,5
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc.  65,2
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2011-2014 w proc.  21,7

 

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *