Świętokrzyskie

Trzeci bankowy Gepard Biznesu 2015

ImageBank Spółdzielczy w Szydłowie  jest trzecim Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2011-2014 wyniosła w nim 32,4 proc. 

 

Bank Spółdzielczy w Szydłowie wysłał swoje dane finansowe za lata 2013-2014, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Szydłowie badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc.

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 32,4 proc. To oznacza, że  Bank Spółdzielczy w Szydłowie rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
 
Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Szydłowie
Rok 2011 2014 Dynamika w proc. 
Suma bilansowa (w tys. zł)  41 357 60 312 45,8
Fundusze własne
 (w tys. zł) 
5 408 6 751 24,8
Wynik finansowy netto (w tys. zł)  441 558 26,5
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2013-2014 w proc.  97,2
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2013-2014 w proc.  32,4

 
 źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji, podanych przez Bank Spółdzielczy w Szydłowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *