Podkarpackie

Czwarty bankowy Gepard Biznesu 2015

ImageNadsański Bank Spółdzielczy jest czwartym Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2011-2014 wyniosła w nim 35 proc. 

 

Nadsański Bank Spółdzielczy wysłał swoje dane finansowe za lata 2013-2014, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Nadsańskiego Banku Spółdzielczego  badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w dłuższym okresie w latach 2011-2014. 

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 35 proc. To oznacza, że Nadsański Bank Spółdzielczy rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

 
Wyniki finansowe Nadsańskiego Banku Spółdzielczego
Rok 2011 2014 Dynamika w proc. 
Suma bilansowa (w tys. zł)  416 907 644 264 54,5
Fundusze własne
 (w tys. zł) 
30 839 49 096 59,2
Wynik finansowy netto (w tys. zł)  6 708 6 123 -8,7
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc.  105,0
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2011-2014 w proc.  35,0

 

 
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji, podanych przez Nadsański Bank Spółdzielczy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *