Branża informatyczna

Infonet Projekt SA w Bielsku-Białej jest Gepardem Biznesu 2015

Infonet Projekt SA w Bielsku-Białej  zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 68,2 proc.

Infonet Projekt SA w Bielsku-Białej wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 68,2 proc.  To oznacza, że Infonet Projekt SA w Bielsku-Białej rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe Infonet Projekt SA w Bielsku-Białej 
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 32905 48934 48,7
Zysk netto w tys. zł 557 1156 107,5
Kapitał własny w tys. zł 1763 2614 48,3
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 204,5
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 68,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,7    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 2,4    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4,1    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,0    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Infonet Projekt SA w Bielsku-Białej.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *