Pozostałe branże

Wspólnota PMM SP z o.o. w Warszawie jest Gepardem Biznesu 2015

Wspólnota PMM SP z o.o. w Warszawie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 139,9 proc.

 
Wspólnota PMM SP z o.o. w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 139,9 proc.  To oznacza, że Wspólnota PMM SP z o.o. w Warszawie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe  Wspólnoty PMM SP z o.o. w Warszawie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 1319 1465 11,1
Zysk netto w tys. zł 23 110 376,5
Kapitał własny w tys. zł 342 451 32,1
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 419,7
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 139,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,7    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 7,5    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 9,2    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4,6    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Wspólnota PMM SP z o.o. w Warszawie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *