Branża handlowa

Bońkowscy Sp. z o.o. i Spółka Sp.k. w Szczecinie jest Gepardem Biznesu 2015

Bońkowscy Sp. z o.o. i Spółka Sp.k. w Szczecinie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 250,1 proc.

 

Bońkowscy Sp. z o.o. i Spółka Sp.k. w Szczecinie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 250,1 proc.  To oznacza, że Bońkowscy Sp. z o.o. i Spółka Sp.k. w Szczecinie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe Bońkowscy Sp. z o.o. i Spółka Spółka Komandytowa w Szczecinie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 67570 87324 29,2
Zysk netto w tys. zł 204 1675 721,1
Kapitał własny w tys. zł 1000 1000 0,0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 750,3
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 250,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,3    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 1,9    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,2    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,1    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Bońkowscy Sp. z o.o. i Spółka Sp.k. w Szczecinie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *