Branża materiałów budowlanych

ALPOL GIPS Sp. z o.o. w Fidorze jest Gepardem Biznesu 2015

ImageALPOL GIPS Sp. z o.o. w Fidorze zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 31,9 proc.

ALPOL GIPS Sp. z o.o. w Fidorze wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 31,9 proc.  To oznacza, że ALPOL GIPS Sp. z o.o. w Fidorze rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe ALPOL GIPS Sp. z o.o. w Fidorze
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 80 159 86 276 7,6
Zysk netto w tys. zł 829 1 492 80,0
Kapitał własny w tys. zł 18 742 20 234 8,0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 95,6
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 31,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,0    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 1,7    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,8    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,4    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez ALPOL GIPS Sp. z o.o. w Fidorze.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *