Transport, magazyny, łączność

Visline Sp. z o.o. w Gdyni jest Gepardem Biznesu 2015

ImageVisline Sp. z o.o. w Gdyni zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 58 proc.

 

Visline Sp. z o.o. w Gdyni wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 58 proc.  To oznacza, że Visline Sp. z o.o. w Gdyni rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Visline Sp. z o.o. w Gdyni
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 48855 60004 22,8
Zysk netto w tys. zł 1815 3255 79,3
Kapitał własny w tys. zł 2199 3780 71,9
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 174,1
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 58,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 3,7    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 5,4    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 9,1    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4,6    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Visline Sp. z o.o. w Gdyni.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *