Przemysł drzewny i papierniczy

Kamet Sp. z o.o. w Nidzicy jest Gepardem Biznesu 2015

ImageKamet Sp. z o.o. w Nidzicy zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 30,2 proc.

 

Kamet Sp. z o.o. w Nidzicy wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 30,2 proc.  To oznacza, że Kamet Sp. z o.o. w Nidzicy rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Kamet Sp. z o.o. w Nidzicy
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 16 203 17 352 7,1
Zysk netto w tys. zł 522 841 61,1
Kapitał własny w tys. zł 3 051 3 734 22,4
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 90,6
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 30,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 3,2    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 4,8    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 8,1    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4,0    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Kamet Sp. z o.o. w Nidzicy.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *