Branża budowlana

Ocmer Sp. z o.o. w Łodzi jest Gepardem Biznesu 2015

ImageOcmer Sp. z o.o. w Łodzi  zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż  jej wartość rynkowa od marca 2014 do marca 2015 r.  wzrosła o 234 proc. do 10,7 mln zł.

 

Ocmer Sp. z o.o. w Łodzi  wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę jej wartości rynkowej w latach 2014-2015 (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej pod tabelą).

Okazało się, że ta dynamika wyniosła 234 proc.  To oznacza, że Ocmer Sp. z o.o. w Łodzi rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

gb statu

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Ocmer Sp. z o.o. w Łodzi
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 9500 77893
Zysk netto w tys. zł 265 837
Kapitał własny w tys. zł 1000 1000
Wartość księgowa w tys. zł 1 265 1 837
 
Efektywność w proc. 2,8 1,1
Suma efektywności  w latach 2013 -2014 w proc. 3,9  
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 1,9  
   
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm  
C/Z marzec  2014 17,70  
C/Wk marzec  2014 1,38  
C/Z marzec  2015 22,70  
C/Wk marzec  2015 1,36  
   
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 4696  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 1746  
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 6442  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 3221  
   
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 18989  
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 2498  
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 21486  
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 10743  
   
Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 r. do marca 2015 r. (w proc.) 234  

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Ocmer Sp. z o.o. w Łodzi.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
W  marc 2015 r. – C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *