Branża informatyczna

Plast – Profil Sp. z o.o. w Grodzisku jest Gepardem Biznesu 2015

Image  Plast – Profil Sp. z o.o. w Grodzisku  zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż  jej wartość rynkowa od marca 2014 do marca 2015 r.  wzrosła o 237 proc. do 4,3 mln zł.

 

Plast – Profil Sp. z o.o. w Grodzisku  wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę jej wartości rynkowej w latach 2014-2015 (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej pod tabelą).

Okazało się, że ta dynamika wyniosła 237 proc.  To oznacza, że Plast – Profil Sp. z o.o. w Grodzisku rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

gb statu

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Plast – Profil Sp. z o.o. w Grodzisku
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 5933 7520
Zysk netto w tys. zł 53 276
Kapitał własny w tys. zł 1100 1376
Wartość księgowa w tys. zł 1 153 1 652
 
Efektywność w proc. 0,9 3,7
Suma efektywności  w latach 2013 -2014 w proc. 4,6  
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 2,3  
   
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm  
C/Z marzec  2014 17,70  
C/Wk marzec  2014 1,38  
C/Z marzec  2015 22,70  
C/Wk marzec  2015 1,36  
   
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 938  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 1591  
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 2529  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 1265  
   
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 6265  
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 2247  
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 8512  
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 4256  
   
Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 r. do marca 2015 r. (w proc.) 237  

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Plast – Profil Sp. z o.o. w Grodzisku.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
W  marc 2015 r. – C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *