Pozostałe branże

BKM SERWIS Spółka z o. o. w Bolesławcu jest Gepardem Biznesu 2015

Image  BKM SERWIS Spółka z o. o. w Bolesławcu zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż  jej wartość rynkowa od marca 2014 do marca 2015 r.  wzrosła o 25 proc. do 5,9 mln zł.

 

BKM SERWIS Spółka z o. o. w Bolesławcu  wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę jej wartości rynkowej w latach 2014-2015 (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej pod tabelą).

Okazało się, że ta dynamika wyniosła 25 proc.  To oznacza, że BKM SERWIS Spółka z o. o. w Bolesławcu rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

gb statu

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe BKM SERWIS Spółka z o. o. w Bolesławcu
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 7519 8151
Zysk netto w tys. zł 269 296
Kapitał własny w tys. zł 3126 3422
Wartość księgowa w tys. zł 3 395 3 718
 
Efektywność w proc. 3,6 3,6
Suma efektywności  w latach 2013 -2014 w proc. 7,2  
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 3,6  
   
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm  
C/Z marzec  2014 17,70  
C/Wk marzec  2014 1,38  
C/Z marzec  2015 22,70  
C/Wk marzec  2015 1,36  
   
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 4761  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 4685  
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 9446  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 4723  
   
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 6719  
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 5056  
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 11776  
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 5888  
   
Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 r. do marca 2015 r. (w proc.)  25  

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez BKM SERWIS Spółka z o. o. w Bolesławcu.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
W  marc 2015 r. – C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *