Branża materiałów budowlanych

HKL Dekoracja Okien to Mocna Firma Godna Zaufania  Strong Company 2016

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie zdobyła tytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016. Została  bowiem wyróżniona w XI edycji  Konkursu Gepardy Biznes 2016 i IX edycji Konkursu Efektywna Firma 2016, a to oznacza, że jest też laureatem IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016.

 

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu – Institute of European Business.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2014-2015.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 115,4 proc.  To oznacza, że HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w jedenastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. Minimalna dynamika w tym konkursie to 10 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014-2015.  Jego średnia w tych latach wyniosła 6,5 proc., a to oznacza, że HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie działa tak efektywnie, że została wyróżniony w dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2016 i może używać tytułu Efektywna Firma 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. Minimalna średnia efektywność w tym konkursie to 5 proc.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie została więc też laureatem czwartej edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016 i może używać tytułu Strong Company 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie
Rok 2014 2015 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 31236 40209 28,7
Zysk netto w tys. zł 961 4007 317,0
Kapitał własny w tys. zł 10829 10888 0,5
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 346,2
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 115,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 3,1    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 10,0    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 13,0    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 6,5    

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2014-2015, podanych przez HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa jedenasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2016.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2016.

Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa IV edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *