Mostostal Warszawa wybudował most do przyszłości z kompozytów FRP

Przemysł i nauka w tandemie? Mostostalu Warszawa udowadnia, że taka współpraca toruje drogę innowacjom. Wieloletnie doświadczenie, potencjał twórczy oraz nowatorskie myślenie o budownictwie zespołu ekspertów firmy zaowocowały powstaniem innowacyjnej przeprawy drogowej.

 

I tak oto powiat rzeszowski wzbogacił się o pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP. 9 lutego 2016 r. w podkarpackiej miejscowości Błażowa postawiliśmy oficjalnie pierwsze kroki na moście przyszłości. 

 

 

 

Most w Błażowej jest jednym z nielicznych w Europie i największym na świecie pod względem rozpiętości przęsła innowacyjnym mostem drogowym wybudowanym z materiałów kompozytowych. Zadanie zrealizowane zostało jako część projektu badawczego Com-bridge. Za jego realizację odpowiedzialne było konsorcjum pod kierownictwem Mostostalu Warszawa SA wraz z udziałem firmy Promost Consulting z Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Budowa przeprawy współfinansowana była ze środków programu „Demonstrator+” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do budowy mostu użyto materiałów stosowanych powszechnie w przemyśle kosmicznym, lotniczym, samochodowym i sportowym (np. bolid Formuły 1). Włókna szklane i węglowe umożliwiły uzyskanie lekkiej, wytrzymałej i odpornej na korozję konstrukcji. Pierwszy polski, most drogowy z kompozytów FRP ustanowił światowy rekord rozpiętości przęsła. Jego wybudowanie było możliwe dzięki współpracy przemysłu i nauki pod kierownictwem Mostostalu Warszawa.

Mostostal Warszawa – Inżynierowie przyszłości

Mostostal Warszawa od lat jest pionierem w zakresie wprowadzania innowacji w budownictwie. Ponad 10 lat temu Spółka, jako jedyna w całej branży budowlanej w Polsce, powołała własny Dział Badań i Rozwoju. Obecnie jednostka zatrudnia kilkunastu specjalistów z takich branż jak: budownictwo, inżynieria sanitarna, elektronika i materiałoznawstwo. Współpracują oni niemalże ze wszystkimi liczącymi się jednostkami badawczymi w kraju i za granicą. Wspierając nowe technologie, firma inwestuje nie tylko w rozwój własny, ale co ważniejsze ma również wkład w rozwój polskiej myśli inżynieryjnej. Aktywna działalność w dziedzinie R&D (Research and Development) oraz zaangażowanie na polu naukowo-badawczym zaowocowały wieloma sukcesami. Efektem prac specjalistów Mostostalu Warszawa jest m.in. budowa pierwszego polskiego mostu drogowego z kompozytów FRP w ramach projektu Com-bridge.

– Z dumą patrzę na pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP, gdyż wiem, ile pracy włożyli nasi inżynierowie w to, aby mógł powstać. Przez 70 lat działalności na polskim rynku udowodniliśmy, że innowacje są nieodłączną częścią DNA Mostostalu Warszawa. Można powiedzieć, że most pod Rzeszowem, który właśnie oddajemy do użytku, stanowi symboliczną klamrę na 70-lecie firmy, historia Mostostalu Warszawa rozpoczyna się wszak odbudową Mostu im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Jednak firma czerpie z dorobku, myśli technicznej i doświadczenia przedsiębiorstwa, które istniało znacznie wcześniej. To, co zapoczątkowało przed wojną Towarzystwo Przemysłu Metalowego Konstanty Rudzki i Spółka, kolebka współczesnego Mostostalu Warszawa, kontynuujemy do dziś. W 1929 r. wybudowaliśmy pierwszy na świecie most spawany pod Łowiczem, a teraz pierwszy polski innowacyjny most drogowy z kompozytów pod Rzeszowem. Jesteśmy zawsze krok do przodu, ponieważ budujemy z pasją – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Belka na miarę sukcesu

Materiał użyty do budowy belek mostu to kompozyt włóknisty o osnowie polimerowej nazywany zwykle kompozytem FRP (ang. fibre-reinforced polimer). Poprzez otoczenie żywicą zbrojenia w postaci włókien szklanych i węglowych powstaje materiał o nowych parametrach, niebędących bezpośrednią wypadkową właściwości składników go budujących. Cechą kompozytu FRP, która szczególnie przyciągnęła uwagę inżynierów mostowców, jest większa trwałość w porównaniu z materiałami tradycyjnie wykorzystywanymi w budownictwie. Kompozyt FRP nie koroduje jak stal ani nie podlega erozji jak beton. Ponadto jego niska gęstość i duża wytrzymałość pozwalają na prefabrykację dużych elementów konstrukcyjnych, których montaż jest szybki i możliwy przy wykorzystaniu sprzętu o mniejszej nośności niż w przypadku tradycyjnych prefabrykatów.

Unikatowe rozwiązanie na skalę światową

Obecnie na świecie istnieje zaledwie kilka mostów o podobnej konstrukcji (np. dwa w Australii, dwa w Hiszpanii i jeden w USA). W Polsce jest to pierwszy obiekt wybudowany w takiej technologii. Most w Błażowej jest również rekordową konstrukcją pod względem rozpiętości teoretycznej przęsła kompozytowego, która wynosi 21,0 m. Płytę pomostową wykonano z betonu lekkiego zbrojonego prętami FRP, co również jest unikalnym rozwiązaniem. Jego powstanie jest wynikiem współpracy konsorcjum naukowo-przemysłowego, w którym Mostostal Warszawa odgrywał rolę lidera. Rolą Mostostalu Warszawa było opracowanie technologii i produkcja kompozytowych elementów konstrukcyjnych. Za dokumentację projektową i zdobycie wymaganych pozwoleń odpowiadał Promost Consulting. Zakres prac obejmował również przeprowadzenie badań materiałowych zrealizowanych przez Politechnikę Warszawską oraz badań prototypowych elementów mostowych wykonanych przez Politechnikę Rzeszowską. Projekt badawczy Com-bridge (www.com-bridge.pl) uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 – Powstanie pierwszego polskiego mostu z kompozytów FRP jest efektem olbrzymiej pracy zaangażowanych w projekt firm i jednostek naukowo-badawczych – od etapu badań materiałowych, poprzez ustalenie nowych założeń projektowych, opracowanie technologii produkcji, aż po badania prototypowych elementów mostowych. Gdy dziś patrzę na gotowy obiekt, odczuwam wielką satysfakcję. Postawiliśmy kolejny kamień milowy w polskim mostownictwie – powiedział Juliusz Żach, kierownik Działu Badań i Rozwoju Mostostal Warszawa.

Prefabrykacja mostu w nowej technologii

Cztery belki mostu zostały wykonane przez Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa w warsztacie kompozytowym firmy przy ul. Krakowiaków w Warszawie. Produkcja belek odbywała się przy zastosowaniu technologii infuzji, tj. przesycania żywicą suchych włókien przy wsparciu próżni. Prefabrykacja miała charakter pilotażowy, wymagała pełnego zaangażowania i dużego wysiłku specjalistów firmy. Budowa mostu prowadzona była przez Departament Infrastruktury. Obiekt został oddany do użytku pod koniec ubiegłego roku, uroczyste otwarcie mostu z udziałem władz powiatu rzeszowskiego odbyło się na początku lutego 2016 roku.
 
Most w Błażowej w liczbach:
* Liczba belek: 4,
* Długość belek: 22,0 m,
* Masa 1 belki: 4100 kg,
* Rozpiętość teoretyczna 21,00 m,
* Szerokość płyty pomostowej: 10,40 m,
* Szerokość jezdni: 6,0 m,
* Liczba jezdni: 1,
* Liczba pasów ruchu jezdni: 2,
* Nośność obiektu: „B” wg PN-85/S-10300,
* Droga: 1411R (powiatowa),
* Klasa drogi: L,
* Obciążenie ruchem: 100 kN/oś,
* Kategoria ruch: KR 2,
* Prędkość projektowa – 30km/h (teren zabudowany).

Więcej informacji:
Agata Falęcka
Rzecznik Prasowy
Mostostal Warszawa S.A
Dział Komunikacji
tel. +48 662-021-509
tel. 22 250 -76-22

Informacje o Spółce
Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *