Aktualności

Regulamin Konkursu Gepardy Biznesu - Business Gepard 2015

Wybór dokonywany jest na podstawie wyników finansowych, które służą do wyliczenia wartości rynkowej podmiotu gospodarczego ostatniego dnia marca w kolejnych latach przez porównanie do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie albo w Londynie.

 

Regulamin X edycji Konkursu Gepardy Biznesu – Business Gepard 2015

I. Misja
Misją Konkursu Gepardy Biznesu  (poza Polską – Business Gepard) jest wspieranie rozwoju firm i banków.

II. Cele
1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw i banków.
2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm i banków.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie magazynu „Europejska Firma” i  Klubu Europejskiego Biznesu.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Europejskiego Biznesu.

III. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu Gepardy Biznesu są  Instytut Europejskiego Biznesu, Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i jego wydawca ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu

A. Najdynamiczniejsze przedsiębiorstwo  według dynamiki wartości rynkowej w okresie marzec 2014-marzec 2015 w następujących branżach:

1.    Handel artykułami spożywczymi
2.    Handel materiałami budowlanymi i drewnem
3.    Handel artykułami rolnymi
4.    Handel motoryzacyjny
5.    Pozostały handel
6.    Budownictwo drogowe i kolejowe
7.    Deweloperzy
8.    Pozostałe budownictwo
9.    Produkcja materiałów  budowlanych
10.    Przemysł lekki
11.    Spożywczy
12.    Chemiczny
13.    Przemysł elektromaszynowy
14.    Telekomunikacja
15.    Informatyka
16.    Przemysł  drzewny i papierniczy
17.    Media
18.    Edukacja
19    Opieka zdrowotna
20.    Producenci leków
21.    Energetyka i ciepłownictwo
22.    Usługi komunalne
23.    Turystyka
24.    Hotelarstwo
25.    Gastronomia
26.    transport i spedycja
27.    Rolna
28.    Pozostałe

 A. Najdynamiczniejszy bank według dynamiki wartości rynkowej w okresie marzec 2014-marzec 2015.

V. Wybór zwycięzców.
1. Wybór dokonywany jest na podstawie wyników finansowych, które służą do wyliczenia wartości rynkowej podmiotu gospodarczego ostatniego dnia marca w kolejnych latach przez porównanie do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie albo w Londynie.
2. Kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej. W wyjątkowych przypadkach podmiot może być pominięty w rankingu z powodu swoich nieetycznych działań.
3. Dynamika wzrostu porównywana jest w okresie rocznym od 31 marca 2014 do marca 2015.
4. Obliczenia dynamiki wzrostu wartości rynkowej dokonywane są na podstawie danych dostępnych w publicznych rejestrach lub przekazanych wcześniej do wywiadowni handlowych, z którymi współpracuje IEB.

VI. Uczestnictwo.
1. Uczestnictwo w Konkursie Gepardy Biznesu jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać firmy i banki  działające na terenie całego świata
3. W konkursie mogą uczestniczyć firmy i banki, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że ich dane finansowe są dostępne w rejestrach i publikacjach.

VII. Nagrody.
1. Nagrodami w konkursie są bezpłatny tytuł Gepard Biznesu i płatne dyplomy, statuetki Gepard Biznesu i logo promocyjne Gepard Biznesu.
2. Dyplomy przyznawane są zwycięzcom konkursu w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnionym podmiotom, których wartość rynkowa wzrosła w badanym okresie o więcej niż 10 proc. Dyplomy otrzymują także osoby, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firm lub  banków.

VIII. Ogłoszenie wyników.
1. Wyniki Konkursu Gepardy Biznesu ogłaszane są na stronach internetowych  www.gepardybiznesu.pl, http://businessnow.pl i w Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma”.

IX. Zmiany regulaminu.
1. Regulamin Konkursu Gepardy Biznesu ustala i zmienia dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej  na stronach internetowych  www.gepardybiznesu.pl, http://businessnow.pl


Regulamin zatwierdzony przez dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu 29 lipca 2016 r. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *