Śląskie

BS w Sośnicowicach – Mocny Bank Godny Zaufania 2016

ImageBank Spółdzielczy w Sośnicowicach uzyskał tytuł Mocny Bank Godny Zaufania 2016, został  bowiem wyróżniony w XI edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2016, a jego całkowity współczynnik wypłacalności w latach 2014 i 2015 był wyższy niż 15 proc.

 

 

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jego rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej w latach 2015-2016, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej).
Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tego banku w latach 2015-2016 wyniosła 25 proc.  To oznacza, że Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w jedenastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Instytut Europejskiego Biznesu zbadał też całkowity współczynnik wypłacalności banku w latach 2014 i 2015. Okazało się, że w każdym z tych lat było on wyższy niż 15 proc.  To oznacza, że Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach został również laureatem I edycji Programu Promocyjnego Mocny Bank Godny Zaufania 2016 i może używać tytułu Mocny Bank Godny Zaufania 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. 

Kryteria przyznania tytułu Mocny Bank Godny Zaufania 2016 są proste. Po pierwsze, wartość rynkowa banku w ciągu powinna wzrosnąć w ciągu roku o więcej niż 10 proc., co znaczy, że bank uzyskał tytuł Gepard Biznesu 2016. Po drugie, całkowity współczynnik wypłacalności banku w każdym badanym roku musi być wyższy niż 15 proc.

 

Image

 Statuetka Programu Promocyjnego Mocny Bank Godny Zaufania. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

 

 


Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach
Rok 2014 2015
Wynik finansowy netto w tys. zł 543 457
Fundusze własne w tys. zł 7296 7855
Wartość księgowa w tys. zł 7 839 8 312
Aktywa w tys zł.  47 035 56 052
Całkowity współczynnik wypłacalności w proc.  26,0 23,2
 
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm i banków – WIG Poland
C/Z marzec  2015 20,70
C/Wk marzec  2015 1,36
C/Z marzec  2016 38,10
C/Wk marzec  2016 1,20
 
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 11240
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 10661
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł)  21901
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 10951
 
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według C/Z 17412
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według C/Wk 9974
Suma wartości rynkowej w marcu 2016 z 2 wskaźników (w tys. zł)  27386
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 13693
 
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2016 r. (w proc.)  25

 

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej firm i banków nie notowanych na giełdzie

Wartość rynkowa firm i banków  liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych (WIG – Poland) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r. – C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
W końcu marca 2016 r. – C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,20.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW marzec 2015 i marzec 2016

Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy lub banku w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy lub banku w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy lub banku w końcu marca 2016.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa jedenasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2016.

Programu Promocyjny Mocny Bank Godny Zaufania prowadzony jest od 2016 r. przez IEB na podstawie wyników finansowych banków.  Obecnie trwa pierwsza edycja Programu Promocyjnego Mocny Bank Godny Zaufania 2016. 

 

Janina Morys, Prezes Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach:
Od  siedmiu dziesiątek lat wspieramy   klientów naszego Banku Spółdzielczego w ich rozwoju gospodarczym, służymy pomocą i fachowymi usługami doradczymi. Działając na lokalnym rynku przyczyniamy się w pewnym stopniu do zwiększania  aktywności gospodarczej w naszym regionie.
 
Image
Janina Morys, Prezes Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach
 
Przez okres minionych  lat dzieje naszego Banku związane  były  z zachodzącymi zmianami  gospodarczymi  i administracyjnymi na ziemiach polskich. Dziś działamy na terenie województwa  śląskiego oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w województwie opolskim.
Długoletnia tradycja oraz ugruntowana na rynku pozycja sprawiają, że mimo dużej konkurencji Bank bardzo dobrze sobie radzi na lokalnym rynku finansowym i uzyskuje dobre wyniki.
Na dzień dzisiejszy zatrudniamy 22 osoby i stanowimy zgraną, kompetentną  drużynę. Jestem dumna, że kieruję zespołem ludzi, którzy poważnie utożsamiają się z Bankiem i wiedzą, że bez ich dobrej pracy, poświęcenia i zaangażowania nie byłoby dzisiejszych sukcesów.
 
 
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach uzyskał tytuł Bank Przyjazny Przedsiębiorczości 2015. Jego klienci wypełnili w kwietniu i maju 2015 r. pięć ankiet.  Średnia ocen banku to 5,4 punktów na 6 możliwych do zdobycia.

 

W ankiecie konkursowej Paweł Folwaczny, odpowiedzialny za finanse Przedsiębiorstwa Handlu i Usług Transportowych  Foltrans-Center w Sośnicowicach przyznał 6 punktów Bankowi Spółdzielczemu  w Sośnicowicach, w którym jego firma ma swój główny rachunek.

“Podoba mi się w tym banku elastyczność w dopasowywaniu swojej oferty do klienta. Rzeczowość i konkretność w negocjacjach, wprowadzanie nowych produktów dopasowanych do klienta, szybkość działania i procesów decyzyjnych, miła obsługa”, napisał Paweł Folwaczny.

 

W ankiecie konkursowej Bonifacy Lerka, prezes zarządu Lebopoll Sp. z o.o. w Sośnicowicach, przyznał 5 punktów Bankowi Spółdzielczemu  w Sośnicowicach, w którym jego firma ma swój główny rachunek.

Doceniamy Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach za dobrą i długoletnia współpracę oraz za umiejętność wychodzenia naprzeciw  potrzebom przedsiębiorcy. Doskwiera nam brak obrotu dewizowego, napisał Bonifacy Lerka.

 

W ankiecie konkursowej Piotr Porwoł, właściciel firmy, przyznał 6 punktów Bankowi Spółdzielczemu  w Sośnicowicach, w którym jego firma ma swój główny rachunek.

“Podoba mi się w tym banku szybkość i elastyczność działania, stały kontakt telefoniczny z pracownikami a także z zarządem. Jak na tej wielkości bank nie widzę potrzeby jakiejkolwiek zmiany działania banku”, napisał Piotr Porwoł.

 

W ankiecie konkursowej Małgorzata Dratwa, właścicielka Z.P.H.U. Małro Małgorzata Dratwa w Sośnicowicach, przyznała 4 punktów Bankowi Spółdzielczemu  w Sośnicowicach, w którym jego firma ma swój główny rachunek.

“Doceniam ten bank za profesjonalizm pracowników. Doskwierają nam w nim wysokie prowizje i opłaty”, napisała Małgorzata Dratwa.

 

W ankiecie konkursowej Roman Witczak, prokurent WITPOL Sp. z o.o. w Żernicy, przyznał 6 punktów Bankowi Spółdzielczemu  w Sośnicowicach, w którym jego firma ma swój główny rachunek.

“Doceniam ten bank za indywidualne podejście do klienta i przyjazną atmosferę”, napisał Roman Witczak. 

 

Więcej informacji o banku pod adresem: http://bssosnicowice.pl/   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *