Energia, gaz i woda

PGK Żyrardów szybko modernizuje miasto Żyrardów i gminę Jaktorów

ImageOd 2004 roku PGK jest beneficjentem środków unijnych. Realizację kilku projektów z tych środków przyczyniła się to do zwiększenia liczby mieszkańców Żyrardowa i gminy Jaktorów mogących korzystać z kanalizacji sanitarnej.

 

Historia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych w Żyrardowie rozpoczęła się w 1949 r., kiedy powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 18 czerwca 1975 r. MPWiK zostało przekształcone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skierniewicach z siedzibą w Brzezinach, a w 1991 roku  w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

 

Od 1 lipca 1997 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” funkcjonuje jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem spółki zostało Miasto Żyrardów. Wraz z rozpoczęciem inwestycji „Gospodarka wodno- ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” do udziałowców przedsiębiorstwa dołączyła Gmina Jaktorów.

 

 

Dziś PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi w zakresie dostarczania wody, oczyszczania ścieków, transportu i składowania odpadów, a także opieki nad zielenią miejską. Dzięki licznym inwestycją w infrastrukturę techniczną może pochwalić się wysoką jakością świadczonych usług co poświadcza Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz dbałością o środowisko, udokumentowanej  Certyfikatem Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.

 

Od 2004 roku PGK jest również beneficjentem środków unijnych. Poprzez realizację projektów  „Gospodarka wodno- ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” na łączna kwotę 23,3 mln Euro oraz „Gospodarka wodno- ściekowa w mieście Żyrardów- Etap II” o wartości 67,7 mln zł firma przyczyniła się do zwiększenia liczby mieszkańców Żyrardowa i gminy Jaktorów mogących korzystać z kanalizacji sanitarnej.

 

Pierwszy projekt pozwolił: zmodernizować oczyszczalnie ścieków i stację uzdatniania wody, zbudować kanalizację sanitarną w Żyrardowie i na terenie gminy Jaktorów oraz przebudować istniejącą sieć wod- kan. W ramach tego projektu wybudowano 1909,5 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2439,5 m sieci wodociągowej oraz 4017,5 m kolektorów deszczowych. Zwiększono dostępność dla 410 osób do sieci wodociągowej i dla 356 osób do sieci kanalizacji sanitarnej. W Jaktorowie wybudowano 175770,47 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 2094 szt. studni zbiorczo-zaworowych. Poprzez wybudowanie w/w sieci  zwiększono dostępność dla 9013 osób.

 

W ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – II Etap” w latach 2009-2015 wybudowano:
– 2,2 km sieci wodociągowej i podłączono ponad 40 osób,
– 13 km sieci kanalizacji sanitarnej i podłączono ponad 1964 osoby.

 

Dynamiczny rozwój firmy, okupiony ciężką pracą wielu ludzi, został również kilkakrotnie doceniony w ogólnopolskim rankingu „Pulsu Biznesu”, tzw. Gazeli Biznesu- odznaczenia  2009 i 2010 roku. Spółka otrzymała także wyróżnienie NFOŚIGW „Ekolider Funduszu Spójności – 2007” oraz wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy za zajęcie I miejsca „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. w Żyrardowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *