Śląskie

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach – Bank Roku 2016 na Śląsku

ImageBank Spółdzielczy w Sośnicowicach zdobył tytuł Bank Roku 2016 na Śląsku w kategorii: Bank o zasięgu lokalnym.  Do tego tytułu rekomendowało go Śląskie Stowarzyszenia Menadżerów w Katowicach.

 
 
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach otrzymał tytuł Bank Roku 2016 na Śląsku za:

Utrzymanie dotychczasowej dynamiki przyrostu depozytów i efektywnego wykorzystania nadwyżek
finansowych
Zaspokajanie potrzeb i preferencji lokalnego rynku poprzez uzupełnianie oferty bankowej o nowe,
atrakcyjne produkty
Sukcesywne doskonalenie jakości świadczonych usług
Utrzymanie współpracy z dotychczasowymi klientami, pozyskiwanie nowych klientów oraz
budowanie partnerskich relacji z klientami
Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych i sportowych o charakterze lokalnym oraz prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowej w ramach możliwości finansowych

 
Image
 
Image 
 
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach został założony 18 stycznia 1948 r. W przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 70-lecia swojej działalności.
Do roku 1977 działalność Banku prowadzona była tylko na terenie Gminy Sośnicowice. Po zmianach administracyjnych i powołaniu do życia Gminy Pilchowice, teren działania BSS powiększył się i konieczne było wybudowanie w roku 1994 Oddziału w tej miejscowości. Od 19 rudnia 2011 roku Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach przyjmuje klientów w placówce zlokalizowanej w Żernicy przy ul. L. Miki 6. Dogodna lokalizacja placówki wzbudziła akceptację i zadowolenie wśród mieszkańców.
W marcu 2016 roku została otwarta kolejna placówka Banku – Punkt kasowy, zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6.
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach to Bank bezpieczny. Potwierdzeniem efektywnej polityki jest wysoka dynamika wzrostu, zwłaszcza w ciągu ostatnich 5 lat. W latach 2012-2016 nastąpił dwukrotny wzrost sumy bilansowej, wzrost funduszy własnych o ok. 2 mln zł. Oraz 2,5-krotny wzrost obliga kredytowego.
Potwierdzeniem wysokiej jakości usług są uzyskane prestiżowe nagrody i wyróżnienia:
• Wyróżnienie w Konkursie Najlepiej Promowany Bank w roku 2014
• Tytuł Geparda Biznesu – w roku 2015
• Tytuł Bank Przyjazny Przedsiębiorczości – w roku 2015
• Wyróżnienie w roku 2015 przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych "Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych"
• Mocny Bank Godny Zaufania – w roku 2016.

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach jest nowoczesnym i uniwersalnym bankiem z wyłącznie polskim kapitałem. Oferuje szeroką gamę produktów i usług finansowych dla osób fizycznych, samorządów lokalnych oraz podmiotów gospodarczych, a także nowoczesne rozwiązania w zakresie bankowości internetowej, profesjonalne doradztwo oraz sprawną obsługę klientów.
Wzrost wartości rynkowej Banku – znaczący w ciągu ostatnich kilku lat – to niewątpliwy sukces pracowników. Jest równocześnie potwierdzeniem zaufania klientów, korzystających z oferty epozytowo-kredytowej.

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach z powodzeniem realizuje zasadę, że lokalny pieniądz w pierwszej kolejności realizuje lokalne inwestycje społeczno- gospodarcze. Własnym przykładem stara się promować rozsądny, ekonomicznie uzasadniony, lokalny patriotyzm.
Dywersyfikacja źródeł dochodów przy racjonalnym zarządzaniu kosztami oraz rozważnym podejmowaniu ryzyka sprawia, że Bank  jest bezpieczną instytucją finansową.

Zarząd Banku:

Janina Morys – Prezes Zarządu
Agata Hajduk- Kramek – Wiceprezes ds. rachunkowo – finansowych
Aleksandra Lebok – Wiceprezes ds. ekonomiczno – handlowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *