Branża budowlana

RAMELBUD jest Mocną Firmą Godną Zaufania 201

Firma RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk  jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017.  Została  bowiem wyróżniona w XII edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i  X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017, a to oznacza, że jest też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017.

Firma  RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017 wyniosła 165 proc.  To oznacza, że  RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 23 proc., a to oznacza, że  firma RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk działa tak efektywnie, że została wyróżniona w X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

Firma RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk została więc też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

 

 

Wyniki finansowe firmy RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk
Rok 2014 2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 4084 12060
Zysk netto w tys. zł 967 2701
Kapitał własny w tys. zł 2315 5181
Wartość księgowa w tys. zł 3 282 7 882
Efektywność w proc. 23,7 22,4
Suma efektywności  w latach 2014  i 2016 w proc. 46,1
Średnia efektywność w latach 2014 i 2016 w proc. 23,0
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2015 20,70
C/Wk marzec  2015 1,36
C/Z marzec  2017 20,10
C/Wk marzec  2017 1,34
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 20017
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 4464
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 24480
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 12240
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Z 54290
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Wk 10562
Suma wartości rynkowej w marcu 2017 z 2 wskaźników (w tys. zł) 64852
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 32426
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2017 r. (w proc.) 165

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych (WIG – Poland) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r. – C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu marca 2017 r. – C/Z:  20,1, a  C/WK: 1,34.

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW marzec 2015 i marzec 2017

Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dwunasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *