Pomorskie

Śp. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, był niezwykłym człowiekiem, szanował i cenił przedsiębiorców, współpracował z nimi

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, który zmarł 14 stycznia 2019 r. w wyniku zamachu na jego życie, był niezwykłym człowiekiem. Szanował i cenił przedsiębiorców. Współpracował z nimi.

„Traktujemy przedsiębiorców jak pozytywnych bohaterów”, powiedział 9 lat temu śp. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska w rozmowie z Jerzym Krajewskim, redaktorem naczelnym portalu GepardyBzinesu.pl

Traktujemy przedsiębiorców jak pozytywnych bohaterów   

z  Pawłem Adamowiczem, prezydentem Gdańska, rozmawia Jerzy Krajewski

W jaki sposób Gdańsk wspiera rozwój przedsiębiorczości?

Rozwój przedsiębiorczości wspieram za pomocą różnych przedsięwzięć. Gdańsk był pierwszym miastem w Polsce, które w maju 2005 r. wdrożyło  zintegrowane okienko dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W jednym miejscu jest wydelegowany pracownik urzędu skarbowego, ZUS i przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Osoba, która chce założyć firmę, może tam zasięgnąć informacji i zarejestrować ją – otrzymać niezbędne formularze, wypełnić je i złożyć. Trwa to bardzo krótko. Od jednego do dwóch dni.  Druga forma wsparcia to realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy szkolenia poświęcone prowadzeniu działalności gospodarczej. Wielu  uczestników takich kursów zakłada później własne przedsiębiorstwa. W urzędzie pracy można uzyskać też pożyczki oraz bony na dodatkowe szkolenia. Ponadto powołaliśmy Gdańską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, która miedzy innymi przygotowuje pakiet informacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Ta publikacja, nazwana „Asystentem Przedsiębiorcy”, jest rozprowadzana nieodpłatnie wśród potencjalnych biznesmenów. Na początku września 2007 r. uruchomiliśmy Gdańską Akademię Przedsiębiorczości. Na zajęciach ludzie, którzy już prowadzą firmy, czyli praktycy, dzielą się swoimi doświadczeniami z osobami, które albo zaczęły działalność gospodarczą, albo zamierzają ją podjąć. Cały czas staramy się też tak profilować szkolnictwo zawodowe, aby absolwenci znaleźli pracę w naszym mieście, czy szerzej regionie. Współpracujemy w tym zakresie m.in. z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na coś więcej niż wiedza i informacje? Najbardziej brakuje im kapitału.

Gdańsk jest jednym z głównych udziałowców Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeń Kredytowych. Tam przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki i poręczenia. Ponadto Miasto weszło udziałami w formie gruntu do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie mamy dwie podstrefy, jedną przy lotnisku, a drugą w centrum miasta. W pierwszej budowana jest fabryka japońskiej firmy Suruga Seiki, która produkuje precyzyjne narzędzia optyczne. Firmy mogą liczyć na ulgi podatkowe nie tylko w SSE. Od ponad 3 lat obowiązuje uchwała Rady Miasta o zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw, które stworzą nowe miejsca pracy. To jest pomoc publiczna, która nie przekracza wyznaczonej przez Unię Europejską limitów, dzięki czemu możemy jej udzielać bez zgody Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.  Wiele firm korzysta z tych zwolnień podatkowych.

Jakie są relacje Urzędu Miejskiego w Gdańsku z przedsiębiorcami?

Staramy się, by były jak najlepsze. Każdego roku w styczniu organizujemy spotkania z przedstawicielami biznesu, wspólnie rozmawiamy o szansach i zagrożeniach dla naszego rozwoju gospodarczego. Również na co dzień przedsiębiorcy są miłymi gośćmi w urzędzie. Ja, moi zastępcy czy dyrektorzy przyjmujemy ich, doradzamy. Jest pełna otwartość. Traktujemy przedsiębiorców jak pozytywnych bohaterów, a nie potencjalnych złoczyńców. Staramy się im pomagać, zachęcać, by jak najwięcej inwestowali właśnie u nas. Służą temu również stypendia dla studentów ostatnich lat studiów. Staramy się w ten sposób wesprzeć kształcenie specjalistów potrzebnych firmom do tworzenia u nas specjalistycznych centrów usługowych. Na przykład hinduska firma Zensar wybrała Gdańsk, jako siedzibę swojej filii w Polsce. Miasto  przekazało stypendia na przeszkolenie w Indiach jej potencjalnych pracowników, by następnie pracowali w Gdańsku. W kolejce są Amerykanie, którzy chcą otworzyć tu swoje centrum. Ich też najprawdopodobniej obejmiemy tą forma wsparcia rozwoju gospodarczego naszego miasta.

Czy w Gdańsku widać banki spółdzielcze?

W Gdańsku jest kilka oddziałów banków spółdzielczych. Gdy jeżdżę po mieście widzę ich placówki i bankomaty. Mają klientów i stałe miejsce w pejzażu gospodarczym. Działają nie tylko na swoim naturalnym terenie, czyli w gminach wiejskich, ale również w dużych miastach.

Traktujemy przedsiębiorców jak pozytywnych bohaterów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *