Kategoria: Pomorskie

Śp. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, był niezwykłym człowiekiem, szanował i cenił przedsiębiorców, współpracował z nimi

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, który zmarł 14 stycznia 2019 r. w wyniku zamachu na jego życie, był niezwykłym człowiekiem. Szanował i cenił przedsiębiorców. Współpracował z nimi.

Read more

Władze Starogardu Gdańskiego stawiają na zrównoważony rozwój

Starogard Gdański jest ważnym ośrodkiem miejskim i przemysłowym na Pomorzu. Liczy obecnie 47 tys. mieszkańców. Ponad 63 proc. z nich to ludzie w wieku produkcyjnym, co sprawia, że miasto obok sporego potencjału gospodarczego dysponuje także dużym potencjałem ludzkim, mówi Edmund Stachowicz, prezydent Starogardu Gdańskiego.

Read more

W Słupsku w różny sposób wspieramy przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy

„Jednym z najważniejszych zadań stojących współcześnie przed włodarzami miast jest dbanie o przedsiębiorców, zachęcanie potencjalnych inwestorów do lokowania biznesu właśnie na terenie należącym administracyjnie do konkretnej jednostki samorządu terytorialnego i stwarzanie im możliwie najlepszych warunków rozwoju”, mówi Wojciech Szulc, Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska.

Read more

Traktujemy przedsiębiorców jak pozytywnych bohaterów

"Każdego roku w styczniu organizujemy spotkania z przedstawicielami biznesu, wspólnie rozmawiamy o szansach i zagrożeniach dla naszego rozwoju gospodarczego. Również na co dzień przedsiębiorcy są miłymi gośćmi w urzędzie. Ja, moi zastępcy czy dyrektorzy przyjmujemy ich, doradzamy. Jest pełna otwartość. Staramy się im pomagać, zachęcać, by jak najwięcej inwestowali właśnie u nas", mówi Paweł Adamowicz, […]

Read more