Branża informatyczna

Prestiżowe wyróżnienia dla Simplicity SA Sp.K. w Warszawie

Simplicity SA Sp.K. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019,  XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019,  XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019  i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych za lata 2017-2018.

Simplicity SA Sp.K. w Warszawie rozwija się dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2017-2018 wyniosła w jej przypadku 57,6 proc. , oraz działa efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2017 i 2018 r. osiągnął w jej przypadku poziom 14,3 proc. To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2019, Efektywna Firma 2019 i jednocześnie Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa Simplicity SA Sp.K. w Warszawie w styczniu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 52,3 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Simplicity SA Sp.K. w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się firm w branży teleinformatycznej na polskim rynku, która cechuje się indywidualnym podejściem do potrzeb każdego klienta oraz wysokimi standardami jakości świadczonych usług, niezależnie od skali i złożoności projektu.

Jako integrator systemów informatycznych dostarcza kompleksowe rozwiązania IT. Dzięki wiedzy i doświadczeniu uzyskała certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

Pracownicy SimplicITy są szczególnie cenieni za najwyższą jakość świadczonych usług oraz ekspercką wiedzę w zakresie rozwiązań teleinformatycznych. Obecny potencjał firmy buduje blisko 30 pracowników oraz stałych współpracowników zapewniających profesjonalne doradztwo, obsługę i serwis na najwyższym poziomie.

Dzięki konsekwentnym i rzetelnym działaniom  Simplicity SA Sp.K. w Warszawie jest postrzegana jako:

Dynamicznie rozwijająca się i nowocześnie zarządzana firma zatrudniająca specjalistów z najwyższymi kwalifikacjami i będąca pożądanym pracodawcą

Stabilna finansowo i przewidywalna firma gwarantująca trwały wzrost wartości zainwestowanego kapitału

Wiarygodny partner biznesowy wdrażający dedykowane rozwiązania z zakresu nowoczesnych technologii

Więcej o firmie pod adresem: http://simplicity-poland.pl/

O Instytucie Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *