Branża handlowa

Prestiżowe wyróżnienia dla CARSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. K. w Krakowie

CARSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. K.  w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 i VII edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2019 na podstawie danych finansowych za lata 2017-2018.

CARSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. K.  w Krakowie rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2017-2018 wyniosła w jej przypadku 105,8 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

Wartość rynkowa CARSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. K.  w Krakowie w styczniu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 74,9 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

CARSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. K.  w Krakowie wyeksportowała w 2018 r. do 6 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2019.

CARSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. K.  w Krakowie sprzedaje samochody nowe i używane w hurtowych ilościach do dealerów nieautoryzowanych i brokerów w całej Europie. Doskonale rozumie wyzwania tego sektora, wie, czego oczekuje klient docelowy i jak sprostać tym wymaganiom. Od początku stawia na przejrzystość współpracy i jasność komunikacji, dzięki temu jest członkiem E.A.I.V.T. (Europejskiego Stowarzyszenia Niezależnych Sprzedawców Samochodów) oraz BVFK (Niemieckiego Zrzeszenia Sprzedawców Samochodów -spełniających najwyższe normy) i pracuje według ich standardów.

 

Dzięki temu kontrahenci CARSOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. K.  w Krakowie mają zawsze pewność, że złożone zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z umową, znają jego obecny status.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://carsolutions.pl

O Instytucie Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *