Branża marketingowa

Prestiżowe wyróżnienia dla First Line Polska Sp. z o.o. w Warszawie

First Line Polska Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

First Line Polska Sp. z o.o. w Warszawie rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 907,3 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 6,9 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna Firma 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

FIRST LINE Polska Sp. z o.o. to agencja marketingu zintegrowanego, działająca na rynku od 2010 roku. Od początku swojego istnienia specjalizuje się w organizacji akcji promocyjnych, efektywnie zwiększających sprzedaż. Działamy zarówno w segmencie B2C jak również w B2B, gdzie organizujemy loterie promocyjne, loterie audiotekstowe, konkursy, programy lojalnościowe czy programy motywacyjne dla konsumentów oraz sił sprzedaży. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy co zrobić, aby nasze pomysły i zastosowane rozwiązania były skuteczne i osiągały założone cele marketingowe i biznesowe.

„Tytuł Geparda Biznesu 2018, a także w 2017 roku, nagroda w konkursie efektywności reklamy Effie (2013), wysoka ocena naszej agencji i działu client service w badaniach satysfakcji klientów wykonywanych przez Kantar Millward Brown na zlecenie magazynu „Media i Marketing Polska, utwierdza nas w przekonaniu, że dobrze wykonujemy powierzoną nam pracę i że ufają nam Klienci. Skuteczne i efektywnościowe działania, które odpowiadają potrzebom naszych partnerów – to nasz główny cel biznesowy”,  mówi Paweł Adamczyk, Dyrektor Zarządzający agencji First Line Polska.

Paweł Adamczyk, Dyrektor Zarządzający agencji First Line Polska

Każdego roku First Line Polska powiększa zakres swoich działań i kompetencji, a tym samym portfolio partnerów biznesowych. Dotychczas agencji zaufali mi. in.: Total Polska, S.M. Mlekovita, Perfetti Van Melle Polska (Mentos), ZT Kruszwica, Akzo Nobel Decorative Paints, SM Gostyń czy Grupa Żywiec.

First Line skupia się obecnie na realizowaniu i zwiększaniu planów sprzedażowych swoich partnerów biznesowych, jednocześnie dostosowując ofertę i pomysły do potrzeb nowoczesnego interaktywnego konsumenta.

Więcej o firmie pod adresem http://1stline.pl/  

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 3 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

 

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *