Branża rolna

Kombinat Rolny Kietrz – przedstawiamy kulisy funkcjonowania jednego z największych polskich gospodarstw rolnych

Niemal 60-letnia tradycja, 8 500 ha ziemi przeznaczonej pod uprawę, 9 000 sztuk bydła – tak w skrócie prezentuje się Kombinat Rolny Kietrz w woj. opolskim, jedno z najważniejszych gospodarstw rolnych w kraju.

Z czego wynika sukces KR Kietrz? Z dobrego zarządzania, świetnej organizacji pracy, korzystania ze sprawdzonych rozwiązań, ale też otwartości na zmiany i nowoczesne technologie przetestowane w swoim gospodarstwie.

Wieloletnia tradycja

Kombinat Rolny Kietrz to nie tylko jedno z większych i prężnie działających gospodarstw rolnych w Polsce, ale też przedsiębiorstwo o wielkich tradycjach. Kombinat rozpoczął swoją działalność w 1961 roku i było to drugie tak duże przedsiębiorstwo rolne w Polsce, w skład którego weszło 8 zakładów rolnych, gospodarujących na powierzchni 5877 ha, położonych na południu woj. opolskiego, tuż przy granicy z ówczesną Czechosłowacją. W roku 1969 dołączono dziewiąte – to gospodarstwo PGR Ściborzyce Wielkie. W następnych latach kombinat obligatoryjnie przejmował grunty z funduszu ziemi oraz częściowo z wykupu od rolników indywidualnych. Kombinat prężnie się rozwijał, powiększając stan posiadania nie tylko ziemi, ale również majątku trwałego, wprowadzając równocześnie innowacyjność i postęp w produkcji oraz doskonalił metody zarządzania i organizacji pracy. W 2013 r. do kombinatu włączono Stadninę Koni Huculskich w Gładyszowie, poszerzając tym samym zakres działalności o kolejny obszar produkcji rolnej.

Największe gospodarstwo i czołowy pracodawca regionu

Skala współczesnej działalności kombinatu również robi wrażenie. KR Kietrz to prawdziwe przedsiębiorstwo, prowadzące działalność w wielu obszarach.

– Powierzchnia przeznaczona pod uprawę to prawie 8 500 ha,  na której uprawiamy pszenicę ozimą, buraki cukrowe, kukurydzę, rzepak ozimy oraz rośliny z przeznaczeniem na paszę. Prawie 1 500 ha przeznaczonych pod uprawę buraków cukrowych sprawia, że nie mamy najmniejszego problemu z płodozmianem, będąc przy tym największym producentem buraka zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Średnia wielkość pola to około 100 ha – opisuje Marek Oblicki, dyrektor ds. produkcji roślinnej Kombinatu Rolnego Kietrz.

Obecnie kombinat jest jedną z 41 spółek strategicznych należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Do olbrzymiej skali upraw dostosowana jest też infrastruktura.

– Centralny magazyn o pojemności około 70 tys. ton pozwala nam nie tylko przechowywać plony zebrane w kombinacie, lecz także te odkupione od lokalnych rolników (głównie kukurydza i rzepak). To otwiera wielkie możliwości i świetnie wpływa na naszą wydajność. W okresie letnim i jesiennym praktycznie pracujemy przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Wówczas przechodzimy na tryb dwuzmianowy, a specjalny serwis dba o stan techniczny maszyn. Tankowanie oraz wymiana operatorów odbywa się podczas pracy na polu – mówi Mariusz Sikora, prezes zarządu Kombinatu Rolnego Kietrz.

KR Kietrz od lat jest jednym z ważniejszych pracodawców w regionie, zatrudniając na stałe ponad 300 osób. Choć rynek pracy w branży rolniczej co roku stoi przed wieloma wyzwaniami, akurat w Kietrzu chętnych do zatrudnienia nie brakuje – zakład cieszy się dobrą reputacją jako pracodawca.

Litr na każdego Polaka

Druga bardzo ważna gałęź działalności to produkcja mleczna. W sumie około 9 000 sztuk bydła (w tym około 3 700 krów mlecznych) znajduje się w trzech lokalizacjach: Pilszczu, Krotoszynie oraz Langowie. To z kolei gwarantuje aż 108 tys. litrów mleka każdego dnia, w rok fermy KR Kietrz produkują ok. 39 milionów litrów mleka na rok. Oznacza to, że w ciągu dwunastu miesięcy statystyczny Polak mógłby wypić rocznie litr mleka pochodzący właśnie z tej fermy. Mleko jest wysyłane do Firmy Danone oraz do mleczarni we Włoszczowej.

Co ciekawe, obok typowo rolniczej działalności, KR prowadzi własną stację  paliw, udostępniając ją mieszkańcom, a nawet sprzedaje energię cieplną wytwarzaną przez własną ciepłownię.

Niezawodne maszyny to podstawa

Przez ostatnie kilkanaście lat kombinat przeszedł wiele zmian – tak w zakresie infrastruktury, jak i zastosowanych w codziennej pracy maszyn i technologii, co miało znaczący wpływ na wydajność prowadzonych prac. Na infrastrukturę wydano ponad 200 milionów zł, dzięki czemu gospodarstwo w województwie opolskim dziś jest kluczowym przedsiębiorstwem rolnym w kraju.

Jednym z ważniejszych aspektów wpływających na bieżące funkcjonowanie KR Kietrz jest niezawodność maszyn rolniczych, zwłaszcza ciągników. W sumie pracuje tu 126 ciągników, z czego aż 40 to modele John Deere. Dlaczego zdecydowano, by akurat ta marka była tak licznie obecna szczególnie w pracach polowych?

– Każdy rolnik wybiera dla siebie najbardziej optymalne rozwiązanie. Korzystamy z ciągników różnych marek, natomiast z naszego doświadczenia wynika, że najlepiej sprawdził się John Deere – mówi Wojciech Kwaśnik, dyrektor ds. mechanizacji w Kombinacie Rolnym Kietrz. – Po pierwsze, w naszych warunkach polowych, które nie są łatwe, te ciągniki spisują się bardzo dobrze, są wytrzymałe, a trzeba pamiętać, że w  okresach natężonych prac polowych muszą pracować bez przerwy przez wiele dni i nocy. Takim modelowym przykładem jest egzemplarz  8400, który bez remontu silnika przepracował aż 36 000 godzin. To ewenement.

Po drugie, bardzo istotna jest też dla nas bieżąca opieka i współpraca dealera z naszego regionu firmy Chempest z Rudnika, dzięki czemu możemy liczyć na specjalistyczny serwis w razie potrzeby, ale też na elastyczność przy kolejnych zakupach w przypadku potrzeby rozszerzenia floty.

Po trzecie, komfort pracy i intuicyjność obsługi w ciągnikach John Deere jest na wysokim poziomie, co sprawia że młodzi operatorzy szybko się uczą. Staramy się być wierni danym markom, by możliwie szybko przeprowadzać podstawowy serwis, jak np. wymiana filtrów czy oleju – dodaje dyrektor ds. mechanizacji.

Otwartość na nowe technologie, np. w zakresie rolnictwa precyzyjnego czy całkowicie nowe kierunki upraw, jak soja, ale też stałe poszerzanie zakresu działalności pozwala dyrekcji kombinatu z optymizmem spoglądać w przyszłość.

Na wspólnym zdjęciu od lewej przedstawiciele KR Kietrz: Marek Oblicki, dyrektor ds. produkcji roślinnej, Mariusz Sikora, prezes zarządu, Marian Fudali, kierownik zakładu mechanizacji oraz Wojciech Kwaśnik, dyrektor ds. mechanizacji

Prestiżowe wyróżnienia dla Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.

Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, XI edycji Konkursu Efektywna 2018, XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018, VII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 108,8 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 7,5 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Wartość rynkowa Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 281  mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. w latach 2015-2016 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 23 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator Polski 2018.

***

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 3 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *