Branża handlowa

Prestiżowe wyróżnienia dla Mennicy Skarbowej S.A. w Warszawie

Mennica Skarbowa S.A. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Mennica Skarbowa S.A. w Warszawie rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 53,8 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018.

Wartość rynkowa Mennicy Skarbowej S.A. w Warszawie w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 16 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Mennica Skarbowa S.A. zajmuje się obrotem (sprzedażą i skupem) oraz przechowywaniem towarów inwestycyjnych, takich jak złoto, srebro i diamenty oraz doradztwem w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w ramach inwestycji alternatywnych.

Jej potencjałem jest wiedza i wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym. Jej zespół składa się ze specjalistów łączących doświadczenie wyniesione zarówno z rynku kapitałowego, inwestycji alternatywnych  i doradztwa inwestycyjnego. Kieruje nim pasja, analityczne podejście oraz chęć doradzenia w jak najskuteczniejszych metodach dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w odniesieniu do bieżącej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej.

W obecnych czasach szczególnie widoczny jest potencjał rynku metali szlachetnych. Chcąc dostarczać najwyższej jakości fizyczne produkty inwestycyjne (złote oraz srebrne sztabki i monety, a także diamenty inwestycyjne), spółka oferuje wyłącznie produkty z renomowanych mennic z całego świata, zrzeszonych w the London Bullion Market Association Wychodząc naprzeciw klientom, wciąż rozszerza ofertę. Spółka stara się przybliżyć rynek metali szlachetnych każdemu zainteresowanemu.  Potwierdzając wiarygodność spółki, działalność jest prowadzona w oparciu o wpis do rejestru działalności kantorowej Narodowego Banku Polskiego w zakresie obrotu złotem dewizowym.

Więcej informacji o firmie pod adresem: http://www2.mennicaskarbowa.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *