Branża chemiczna

Gepardy Biznesu 2018 Produkcji Leków

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2019 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 39 firm producentów leków, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 Produkcji Leków
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Pharma – Cosmetic K.M.Adamowicz Sp. z o.o. Kraków 6250 186004
2 Exeller Polska Sp. z o.o. Piaseczno 1165,5 1540
3 Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM Bydgoszcz 444,2 29132
4 Parapack Sp. z o.o. Włodarka 419,9 8833
5 Pharma 2 Pharma Sp. z o.o. Warszawa 405,7 1292
6 Alg Pharma Poland Sp. z o.o. S.K. Warszawa 373,4 1901
7 Immunolab Sp. z o.o. Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella Gdynia 321,6 237
8 Pharma Progress Sp. z o.o. Warszawa 150,7 1890
9 Biofaktor Sp. z o.o. Skierniewice 113,5 61106
10 Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno – Przetwórcze GAL L.P.M.Ł. Marek S.J. Poznań 105,9 10134
11 Life Solutions Sp. z o.o. Warszawa 91,9 7546
12 Symbiofarm Sp. z o.o. Nowa Wieś 82,6 48408
13 BIOFARM Sp. z o.o. Poznań 79,7 597115
14 Flavourtec Sp. z o.o. Gdańsk 74,4 85317
15 Tecom Analytical Systems – Poland Sp. z o.o. Warszawa 64,5 4547
16 US PHARMACIA Sp. z o.o. Wrocław 63,1 201123
17 Synoptis Pharma Sp. z o.o. Warszawa 55 372130
18 Sensilab Polska Sp. z o.o. S.K.A. Konstantynów Łódzki 53 96881
19 BIOMED Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. Warszawa 51,2 16911
20 LEK S.A. Stryków 48,4 619444
21 Pharmacy Sp. z o.o. Warszawa 46,4 813
22 Novazil Therapeutics Sp. z o.o. Kiełpin 44,7 9742
23 Biopharmacotech Sp. z o.o. sp.k. Częstochowa 40,6 4614
24 Beneton Sp. z o.o. Budzistowo 36 878
25 Ethifarm Sp. z o.o. S.K. Poznań 28 10136
26 Masters Sp. z o.o. Wysogotowo 27,6 30998
27 KATO LABS Sp. z o.o. Warszawa 26,6 104404
28 HERBAPOL Warszawa Sp. z o.o. Pruszków 25,1 89267
29 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. Zakroczym 24,2 240844
30 Takeda Pharma Sp. z o.o. Warszawa 24,2 397817
31 BIOWET PUŁAWY Sp. z o.o. Puławy 22 53195
32 Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Skrót: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Polfa Warszawa S.A Warszawa 19,7 1317006
33 Sun-Farm Sp. z o.o. Łomianki 18,3 36222
34 SUPROBION Sp. z o.o. S.K. Mirków 14,9 58709
35 Chema – Elektromet Spółdzielnia Pracy Rzeszów 13,6 31897
36 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 13,5 339683
37 VIPHARM S.A. Ożarów Mazowiecki 11,3 107442
38 FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 10,8 501053
39 Celon Pharma S.A. Kiełpin 10,7 674967

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.