Branża budowlana

EKOPARK czyli budowlany Gepard Biznesu

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 49,3 proc. To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018.

Wojciech Trawiński, prezes EKOPARKU, w wywiadzie dla magazynu „Kapitał polski” nr 3/2019 powiedział: „Z dumą mogę podkreślić, że niezależny Instytut Europejskiego Biznesu przebadał wyniki finansowe 51 tysięcy przedsiębiorstw budowlanych i uhonorował EKOPARK S.A. prestiżowym tytułem Gepard Biznesu 2018. Jest to dla nas kolejny motywujący bodziec do dalszych działań”.

Początki działalności EKOPARKU sięgają 2013 roku i są ściśle związane z odnawialnymi źródłami energii, a konkretnie z produkcją i montażem kolektorów słonecznych. Z tego się firma wywodzi. Z czasem nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej EKO PARK Wojciech Trawiński w spółkę prawa handlowego. Ponadto, wraz z rozwojem firma zaczęła oferować szerszy zakres usług polegający na montażu m.in. pomp ciepła, fotowoltaiki, instalacji grzewczych i sanitarnych – stąd nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.

Od 2016 roku firma jest zdecydowanym liderem branży specjalistycznych wyburzeń i rozbiórek technicznych. Posiadając ogromny potencjał w postaci wykwalifikowanych pracowników oraz nowoczesnego sprzętu budowlanego, firma zdecydowała że będzie realizować budowy w charakterze generalnego wykonawcy. Dziś może samodzielnie obsłużyć każdą inwestycję od A do Z.

Więcej o firmie pod adresem:  http://eko-park.org

——

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *