Przemysł elektromaszynowy

Schmid Polska Sp. z o.o. to Gepard Biznesu i Światowa Firma Worldwide Company 2018

Schmid Polska Sp. z o.o. w Elblągu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i VI edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego i urzędów celnych.

Schmid Polska Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 7076,6 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018. Znalazła się w gronie 1000 Najdynamiczniejszych firm w Polsce  na 103. miejscu.

Schmid Polska Sp. z o.o. eksportowała w 2016 r. do 12 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018.

Schmid Polska sp. z o.o jest największym zakładem należącym do Grupy Schmid – szwajcarskiego producenta systemów energetycznego wykorzystania biomasy drzewnej.  Poza zakładem w Polsce, do Grupy należą przedsiębiorstwa zlokalizowane w Austrii, Francji, Niemczech i we Włoszech. Firma Schmid, jako firma rodzinna, działa nieprzerwanie od 1936 roku. W ciągu lat działalności przedsiębiorstwo znacznie poszerzyło rynki zbytu oraz osiągnęło wysoki stopień profesjonalizacji, nie tylko w produkcji ale także w dziedzinie projektowania kotłów oraz w badaniach nad procesem wytwarzania energii z biomasy. Dzięki codziennej wytrwałej pracy, grupa Schmid jest w stanie dostarczać niezawodne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów oraz spełniające wyśrubowane wymagania jakościowe i środowiskowe. Wszystkie produkty grupy wytwarzane są z zachowaniem najwyższej staranności, z materiałów wysokiej jakości i komponentów renomowanych dostawców. Proces produkcyjny odbywa się z zachowaniem zasad BHP i poszanowania praw pracowniczych oraz z troską o środowisko naturalne.

Zakład produkcyjny w Polsce mieści się w Elblągu przy ulicy Niskiej 6. Fabryka produkuje najwyższej jakości kotły opalane biomasą drzewną. Zatrudnia 70 osób – spawaczy, mechaników i inżynierów. Dzięki wytrwałej pracy i ciągłemu doskonaleniu, osiągnęła zdolność produkcyjną wynoszącą ponad 100 kotłów rocznie. Jej kotły na biomasę trafiają do klientów z kilkunastu państw na kilku kontynentach.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://schmidenergy.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *