Obsługa nieruchomości

Wspólnota PMM Sp. z o.o. S.K. to Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2018

Wspólnota PMM Sp. z o.o. S.K. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wspólnota PMM Sp. z o.o. S.K. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 28,6 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 27,9 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna Firma 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Współwłaściciele PMM Zarządzanie Nieruchomościami tak napisali o swojej firmie:

Jesteśmy firmą rodzinną, zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami, zbudowaną całkowicie na polskim kapitale.

Rozpoczęliśmy swoją działalność w 2002 r., czyli dosłownie kilka lat po tym, jak Ustawą o własności lokali uregulowano funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych.

Od podstaw zbudowaliśmy firmę, której do tej pory zaufali właściciele nieruchomości o powierzchni ponad 0,5 mln metrów kwadratowych. Pozyskaliśmy również pokaźną grupę starannie wyselekcjonowanych specjalistów, podzielających naszą pasję i podejście do nieruchomości.

Wierzymy, że nieruchomości lubią spokój i potrafią odwdzięczyć się swoim właścicielom stabilnie rosnącą wartością, gdy o nie dbamy i w sposób przemyślany inwestujemy.

Lubimy nowe technologie i wiemy, z których warto skorzystać.

Przez lata wytężonej pracy wypracowaliśmy bardzo dobre relacje z wieloma partnerami, na których możemy polegać. Polecamy ich pracę i my również jesteśmy przez nich polecani. Właśnie dzięki rekomendacjom grono naszych stałych klientów jest tak duże i stale się powiększa.

Cechuje nas indywidualne podejście do klientów i chęć wypracowania wspólnego rozwiązania zamiast wdrażania narzuconych rozwiązań. Wobec zauważalnego trendu globalizacji usług zarządzania nieruchomościami oraz tendencji do integracji z usługami pokrewnymi, chcemy nadal być odpowiedzią dla dużej grupy właścicieli szukających indywidualnego podejścia do spraw nieruchomości oraz Zarządcy zaangażowanego i zainteresowanego sprawami jego nieruchomości.

Sprawdź nas, zapytaj obecnych klientów jak pracujemy, a jeśli zdecydujesz się nam zaufać, zrobimy wszystko, aby nasza współpraca trwała jak najdłużej.

Więcej o firmie pod adresem: https://pmm.waw.pl/

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 3 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *