Przemysł lekki

Łuksja sp. z o.o. w Łukowie to Gepard Biznesu 2019

Łuksja sp. z o.o. w Łukowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019 na podstawie danych finansowych.

Łuksja sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2017-2018 wyniosła w jej przypadku 1097,7 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019

Łuksja Sp. z o.o. działa na rynku od 1 listopada 2009 roku. Powstała w wyniku gospodarczego przekształcenia Łuksja Spółdzielni im. gen. Kleeberga w Łukowie, przejmując całą infrastrukturę oraz bogate tradycje Spółdzielni jako największego we wschodniej części Polski producenta i eksportera odzieży. Z chwilą przekształcenia wszyscy członkowie Spółdzielni stali się udziałowcami Spółki.

Znacząca datą w historii firmy był rok 1999, kiedy oddano do użytku nowe skrzydło budynku mieszczące nowoczesne pomieszczenia produkcyjne oraz przychodnię rehabilitacyjną.

Dzięki tej inwestycji znacznie poprawiono warunki pracy, stworzono nowe ciągi technologiczne, zmodernizowano zaplecze magazynowe, wyeliminowano bariery architektoniczne, a hale produkcyjne zostały wyposażone w systemy klimatyzacji.

W latach 2001 – 2005 wymieniono w większości park maszynowy oraz wprowadzono komputerowy system przygotowania produkcji.

 

Głównym profilem działalności firmy jest produkcja wysoko przetworzonej konfekcji damskiej wykonywanej w przerobie uszlachetniającym. Nowoczesny park maszynowy, wysoce wykwalifikowany personel i kadra menedżerska sprawiają, że Łuksja kojarzy się z dobrą jakością, solidnością i nowoczesnością. Właśnie, dlatego wśród partnerów biznesowych są takie marki jak Burberry , Max Mara, Marc Aurel a także Caterina. Firma jest wiodącym eksporterem regionu.

Zakład w 2005 roku wdrożył System Jakości według Normy ISO 9001/2000.

Spółka posiada status zakładu pracy chronionej. Obecne zatrudnienie to  236 osób, z czego ponad 70 proc. to osoby niepełnosprawne. Łuksja nie skupia się wyłącznie na działalności gospodarczej. Spółka zapewnia pracownikom podstawową, specjalistyczną i rehabilitacyjną opiekę medyczną w przychodni wyposażonej w nowoczesny sprzęt medyczno – rehabilitacyjny. Zakład organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników oraz prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób fizycznych i różnych organizacji. Uczestniczy w  organizacji festynów, pikników, wycieczek integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Firma służy pomocą wszystkim osobom niepełnosprawnym w Powiecie Łukowskim za pośrednictwem zorganizowanego Stowarzyszenie na rzecz tych osób.

 

Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników o znacznych stopniach niepełnosprawności. Placówka przygotowuje uczestników do podjęcia pracy w Zakładach Aktywizacji Zawodowej oraz uczy podstawowych czynności niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Więcej informacji o firmie pod adresem: http://luksja.com.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *